MRR MLR MOR Rate อัปเดตดอกเบี้ย 15 ธนาคาร ธนาคารไหนดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด

กิตติคม พจนี
MRR MLR MOR Rate อัปเดตดอกเบี้ย 15 ธนาคาร ธนาคารไหนดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด
DDproperty ได้รวบรวมข้อมูลอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR MLR MOR อัปเดตประจำเดือน มกราคม ปี 2566 จากหลากหลายธนาคาร เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา
sportlight
สำหรับผู้ที่กำลังสนใจกู้ซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน และประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน MRR MLR MOR เป็นตัวแปรหลักที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน (อ่านความหมายของสินเชื่อ MRR MLR MOR) ซึ่งขึ้นอยู่ว่าแต่ละธนาคารจะกำหนดการให้สินเชื่อตามอัตราดอกเบี้ยบ้านในรูปแบบไหน
โดยส่วนใหญ่ธนาคารมักเลือกรูปแบบ MRR เพราะ MRR จัดประเภทของผู้กู้รายย่อยอย่างเราให้อยู่ในประเภทผู้กู้รายย่อยชั้นดี แตกต่างจาก MLR ที่จะปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าประเภทรายใหญ่ชั้นดี และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
เทคนิคการกู้ซื้อบ้านและคอนโดฯ

ดังนั้นผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเลือกซื้อบ้าน หรือ คอนโด นอกจากจะคิดคำนวณค่าใช้จ่าย ที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนแล้ว (ตัวช่วยคำนวณผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน) ยังต้องหมั่นอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ ซึ่งอาจช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อ
สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านและผ่อนชำระดอกเบี้ยครบกำหนด 3 ปี ยังใช้เป็นแนวทางในการคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เพื่อทำการรีไฟแนนซ์บ้านได้ แต่ก่อนที่จะทำการรีไฟแนนซ์เพราะดอกเบี้ยการให้สินเชื่อที่ถูกกว่า ก็ควรคำนึงค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อเตรียมพร้อมทำการรีไฟแนนซ์

ตารางอัปเดตดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR MLR MOR ประจำเดือน มกราคม ปี 2566

กรุงเทพ
6.6500
6.2500
6.7500
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.4000%
กรุงไทย
6.7700
6.1500
6.7200
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.4000%
กสิกรไทย
6.5000
6.3700
6.7400
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.4000%
ไทยพาณิชย์
6.5200
6.1500
6.7450
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.4000%
กรุงศรีอยุธยา
6.6500
6.4800
6.7250
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.4000%
ทหารไทยธนชาต
7.0800
6.9250
7.0500
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.3000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.4000%
ยูโอบี
7.7500
7.2500
7.3500
MLR เปลี่ยนแปลง +0.2500%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.1500%
ซีไอเอ็มบี ไทย
8.3500
7.4000
7.9000
MRR เปลี่ยนแปลง +0.6000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.6500%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.6500%
ทิสโก้
7.3500
7.2000
7.2000
MRR เปลี่ยนแปลง +0.4000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.5000%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.5000%
เกียรตินาคินภัทร
7.0500
7.0250
6.9500
MRR เปลี่ยนแปลง +0.2000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.2500%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.2500%
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
7.7500
7.0250
7.6000
คงที่
ไอซีบีซี (ไทย)
7.4000
7.0500
7.5750
MRR เปลี่ยนแปลง +0.1000%

MLR เปลี่ยนแปลง +0.2500%

MOR เปลี่ยนแปลง +0.2500%
แห่งประเทศจีน (ไทย)
7.0000
6.5000
7.7500
คงที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.1500
5.7500
5.9000
คงที่
ธนาคารออมสิน
6.2450
6.1500
5.9950
คงที่
*หมายเหตุ ตัวหนา คือ อัตราดอกเบี้ยที่แต่ละธนาคารเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ข้อมูลที่น่าสนใจ จากตารางอัปเดต เดือน มกราคม ปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับ เดือน ธันวาคม 2565 จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย MOR MRR และ MLR ของธนาคารส่วนใหญ่เริ่มมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 0.1000-0.6500%
*จะเห็นได้ว่าธนาคารส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านที่ถูกกำหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเลือกอิงไปที่ MRR ซึ่งแบงค์ชาติกำหนดไว้ที่ 7% ในรายละเอียดของสินเชื่อระบุไว้ว่าผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราดังนี้: ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5% ปีที่ 2 MRR-0.25% ปีที่ 3 MRR-0.25%
สมมติยอดเงินกู้ (principal) คือ 1 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในปีที่ 1 = 1,000,000 x 5% = 50,000 บาท, ปีที่ 2=1,000,000 x 6.75% (MRR ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 7% ลบด้วย 0.25%)=65,000 บาท, ปีที่ 3=1,000,000 x 6.75% (MRR ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 7% ลบด้วย 0.25%)=65,000 บาท ดังนั้นยอดรวมดอกเบี้ย 3 ปี ที่คุณจะต้องชำระคือ 180,000 บาท
*จำนวนดอกเบี้ยจะลดตามเงินต้นที่คุณนำไปโปะกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ควรศึกษาดูสัญญาสินเชื่อให้ดีเพราะบางธนาคารจะมีค่าปรับหากคุณเลือกปิดเงินต้นก่อนระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และอัตรา MRR, MLR สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นอย่าลืมอัปเดตอัตราเหล่านี้ก่อนเข้าขอสินเชื่อนะครับ
บทความเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ที่น่าสนใจอื่นๆ:
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

ดอกเบี้ยบ้าน กู้ซื้อบ้าน มีอะไรต้องรู้บ้าง

กู้ซื้อบ้านให้ผ่านฉลุยด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เตรียมเอกสารการกู้เงิน 2.หาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะกับคุณ โดยเปรียบเทียบของแต่ละธนาคาร 3.ยื่นเอกสารกับธนาคารที่ต้องการ และ 4.ตรวจรับโอนบ้านและจดจำนอง

ดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่ หรือ Fix Rate ซึ่งประกอบด้วย MRR MLR และ MOR และดอกเบี้ยบ้านแบบลอยตัว หรือ Floating Rate

ดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารที่ถูกที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ประมาณ 6.15-6.245%