อัปเดตลดหย่อนภาษี มาตรการพยุงเศรษฐกิจปี 2562

DDproperty Editorial Team
อัปเดตลดหย่อนภาษี มาตรการพยุงเศรษฐกิจปี 2562

HIGHLIGHTS

 • ซื้อบ้าน-คอนโด ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ลดหย่อนภาษี สูงสุด 2 แสนบาท

 • ท่องเที่ยว ซื้อหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ลดหย่อนภาษี สูงสุด 2 หมื่นบาท

หน้าที่หนึ่งของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปก็คือ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งโดยปกติจะมีสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยแบ่งเบาการเสียภาษีในแต่ละปี เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา-คนพิการหรือทุพพลภาพ, ประกันชีวิต-สุขภาพ, กองทุน LTF-RMF ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน รวมถึงเงินบริจาค
ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะยิ่งช่วยแบ่งเบาภาระในการเสียภาษี และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ ผู้พิการรับเบี้ยคนพิการเพิ่มจากเดิม 200 บาท/คน/เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพและเดินทาง ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กันยายน 2562
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่จำเป็น 1,000 บาท/คน ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัว ราคาผันผวน (เพียงครั้งเดียว)
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา จำนวน 500 บาท/บุตร 1 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่เรื่องค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การศึกษาช่วงลูกปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของปีที่ผู้ปกครองมักมีค่าใช้จ่ายสูง
 • มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเพดานในช่องร้านธงฟ้าฯ ให้ถึง 500 บาท/คน/เดือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาปากท้องและรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 หลังจากมาตรการสิ้นสุดแล้ว จะได้มีการประเมินผลและการวัดความคุ้มค่า เพื่อนำผลสรุปรายงานต่อคณะกรรมการฯ
Don’t pay more than you have to when you buy an HDB - PropertyGuru Singapore

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย สำหรับค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ในเมืองหลักสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 เมษายน-30 มิถุนายน 2562
 • มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562
 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย สำหรับค่าซื้อสินค้าโอท้อปนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 เมษายน-30 มิถุนายน 2562
 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-book สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562
 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารห้องชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 200,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-31 ธันวาคม 2562
 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายเป็น 2 เท่า สำหรับรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-31 ธันวาคม 2562
saveing money in the bowl and stack coins background

มาตรการภาษีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หักลดหย่อนได้ 5-35%

ขยายความมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หากซื้อบ้านหลังแรก จะเป็นโครงการใหม่ หรือบ้านมือสองก็ได้ ในราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2562 ก็จะได้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษี 200,000 บาททันที โดยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ก็สามารถใช้รายการหักลดหย่อนนี้ได้
ยกตัวอย่างเช่น หากซื้อบ้านและมีการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าบ้านจะราคา 200,000 บาท หรือราคา 5 ล้านบาท ก็สามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเช่นเดียวกัน
มาตรการลดหย่อนภาษีเป็นการให้นำไปหักออกจากเงินได้ ดังนั้น ผู้ที่มีเงินได้สูง ๆ ก็จะหักลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น ซึ่งจะลดหลั่นกันไปตามการเสียภาษีของแต่ละคน ตั้งแต่ 5-35%
ทั้งนี้ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 13,210 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากประชาชนและเอกชน ซึ่งจะผลักดันให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2562 เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังประมาณไว้คือ เท่ากับ 3.9%
นอกจากนี้ ยังหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน อ่าน คู่มือซื้อขาย ที่สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้าน ที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน เพื่อให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ