เจาะลึกคน Gen Y เลือกซื้อบ้านแบบไหนถึงตอบโจทย์

DDproperty Editorial Team
เจาะลึกคน Gen Y เลือกซื้อบ้านแบบไหนถึงตอบโจทย์
การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นซื้อเพื่ออยู่เอง ปล่อยเช่า หรือขายต่อเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างเช่น คอนโดมิเนียม ที่นอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปแล้ว ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในหมู่คน Gen Y เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต
แม้ว่าเราจะได้ยินคำว่าคน Gen Y มากันบ้างแล้ว แต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่ว่าจริง ๆ แล้วคน Gen Y คือใคร คนกลุ่มนี้สนใจอสังหาแบบใด การซื้อคอนโดมิเนียม หรือซื้อบ้านของคน Gen Y เป็นแบบไหน หรือจะเป็นอย่างที่หลายคนเคยพูดว่า คน Gen Y ไม่ซื้อบ้าน แต่นิยมเช่ามากกว่า ลองมารู้จักพฤติกรรมของคน Gen Y ให้มากขึ้นได้ที่นี่

Gen Y คือใคร

ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้ผู้คนเกิดความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลต่อความคิด ทัศนคติ รวมถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเลยมีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น Generation ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น
โดย Generation Y หรือ “Gen Y” คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 ที่เกิดและเติบโตมาพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มคนที่พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งเพื่อนและวัฒนธรรมต่าง ๆ
ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและเฟื่องฟูในยุคนั้น ทำให้ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองสูง มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ทำในสิ่งที่รักและชอบ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ดี อีกทั้งยังมีความกล้าที่จะเอ่ยคำปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอีกด้วย

พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของคน Gen Y

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนใน Gen Y นั้นเติบโตมากับเทคโนโลยี จึงมีการนำเอาเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอำนวยความสะดวกรอบตัว ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ง่ายขึ้น
โดยสามารถแยกพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวได้ดังนี้
1. มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าที่จะแสดงออก มีอิสระทางด้านความคิดสูง ไม่ชอบการถูกบังคับหรือทำอะไรอยู่ในกรอบเดิม ๆ มีความเป็นสากล เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ที่สนใจ รวมถึงกล้าซักถามในเรื่องที่ตนสงสัย
2. มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากเป็น Generation ที่เติบโตมาพร้อม ๆ กับการเจริญทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
3. มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เนื่องจากข้อได้เปรียบจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการปลูกฝังเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จึงทำให้มีทักษะความรู้และความสามารถรอบด้าน จากการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจทั้งในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์ที่มีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต
4. ให้ความสำคัญกับตัวเอง รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ชอบความยืดหยุ่นและมีวิธีการทำงานหลากหลายรูปแบบ
5. ไม่แบ่งแยกทางเพศ ให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6. ชอบเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานและชีวิตในทุกรูปแบบ
7. ซื้อสินค้าด้วยความชอบและอารมณ์ แต่มีความละเอียดในการเลือกซื้อ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามช่องทาง Social Media ต่าง ๆ
8. สนใจเรื่องการลงทุน เพื่อสร้างรายได้มากกว่า 1 ทางขึ้นไป เร่งสร้างทรัพย์สินและธุรกิจเป็นของตัวเอง เนื่องจากมีความต้องการเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย

การวิเคราะห์ความต้องการของคน Gen Y

จากพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของคน Gen Y จะแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง รักในความมีอิสระไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ขั้นตอนการทำงาน หรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต อีกทั้งยังต้องการเครื่องมือหรือสื่อกลางที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
หากเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การทำงานและการดำเนินชีวิตง่ายขึ้นแล้ว คน Gen นี้จะไม่ยอมปล่อยสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นหลุดมือไปอย่างแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าต้องรวมถึงคอนโดมิเนียมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน

เทคนิคการเลือกที่อยู่อาศัยสำหรับคน Gen Y

ด้วยความที่คน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญมาก ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการทำงานควบคู่ไปกับความสนุกในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลให้มีความสุขมากที่สุด ดังนั้นในการเลือกซื้อบ้านเพื่อคน Gen Y จะต้องมีเทคนิคในการเลือกซื้อที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้ว ยังต้องสามารถต่อยอด เพื่อสร้างรายได้ให้ได้อีกด้วย เช่น การปล่อยเช่าหรือขายต่อในราคาที่เหมาะสมในอนาคต
เทคนิคในการเลือกซื้อบ้านเพื่อ Gen Y มีดังนี้

1. ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ต้องลงทุนสูง จึงต้องมองถึงผลลัพธ์และความเป็นไปได้ในระยะยาวด้วยการใช้เทคนิคมุมมองแบบพญาอินทรีย์ ซึ่งเป็นการมองแบบมุมสูง ทำให้มองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยได้อย่างกว้างขวาง และนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคตจากการลงทุนครั้งเดียว
ซึ่งหลักในการเลือกซื้อบ้านให้เหมาะกับคน Gen Y แบบที่มีทำเลดี ๆ จะประกอบไปด้วย
  • อยู่ในย่านเศรษฐกิจ
  • ใกล้จุดเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้า ที่สามารถเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
  • ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสถานที่กิจกรรมยอดฮิต
  • ใกล้สวนสาธารณะ

2. การออกแบบที่โดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายสไตล์

นอกจากทำเลที่ตั้งแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่คน Gen Y เลือกใช้ซื้อบ้านก็คือ ต้องมีการออกแบบสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลายสไตล์ โดยพิจารณาได้จากพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยและฟังก์ชั่นการใช้งานภายในต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เรียบหรู ดูแพง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกสไตล์เจ้าของห้อง ซึ่งเต็มไปด้วยฟังก์ชั่นและพื้นที่ใช้สอยได้หลากหลายรูปแบบตามการใช้งาน

3. ด้านความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด

ซื้อบ้านให้เหมาะกับ Gen Y อีกอย่างคือต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการรักษาความสะอาดเป็นเยี่ยม เพราะนอกจากผู้อยู่อาศัยจะสบายใจเวลาเข้าพักแล้ว ในกรณีที่ต้องการปล่อยเช่าที่ขายต่อก็จะสามารถเรียกราคาได้ดี เนื่องจากคอนโดมิเนียมมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างดีเยี่ยม

4. พื้นที่ส่วนกลางดีเยี่ยม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่เหมาะกับ Gen Y ก็คือ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล สนามวิ่งและปั่นจักรยาน ฯลฯ
นอกจากสิ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างให้กับโครงการต่างๆ แล้ว พื้นที่ส่วนกลางยังถือได้ว่าเป็นจุดเรียกความสนใจสำหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ดีอีกด้วย
จะเห็นได้ว่าเมื่อทำการวิเคราะห์และใช้เทคนิคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมได้ตรงกับความต้องการของคน Gen Y แล้ว นอกจากจะโดนใจผู้ซื้อแล้ว ยังตอบโจทย์ผู้ขายหรือผู้ลงทุนอีกด้วย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน