ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 วันดีปี 2567 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล

DDproperty Editorial Team
ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 วันดีปี 2567 ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี เสริมสิริมงคล
ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 วันดีปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มีวันฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ที่เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 หรือประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ อาทิ การทำบุญบ้าน ปลูกบ้าน หรือสร้างบ้าน อยู่หลายวัน วันดีปี 2567 มีวันไหนเหมาะสมบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กัน ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 มีหลายวัน เลือกเอาตามความสะดวกและเหมาะสมของเจ้าของบ้านได้เลย
รวมประกาศขายโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ความหมายของฤกษ์แต่ละแบบ

ก่อนจะไปดูฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 มาดูความหมายของฤกษ์แต่ละแบบกันก่อน
ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ แต่ฤกษ์ที่เป็นบูรณะฤกษ์ หรือฤกษ์ที่ดีเหมาะแก่งานมงคล ได้แก่
1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ปลูกสร้างอาคาร, ธุรกิจการเงิน, การค้าอุตสาหกรรม, เปิดห้างร้าน, ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์
2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร, งานเกี่ยวกับที่ดิน, การเกษตร, การเช่าซื้อ, ก่อสร้าง, ปลูกเรือน, ยกศาลพระภูมิ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน
3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, การหมั้นหมายและสมรส, การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ, การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์, งานมีเกียรติ, งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง, เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ, ร้านเสริมสวย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชาสัมพันธ์, ลาสิกขาบท, ขึ้นบ้านใหม่, ขอความรัก, งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลต่าง ๆ
4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี, งานราชการงานเมือง, งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม, การเข้ารับตำแหน่งงาน, การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ, การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ, ลาสิกขาบท, การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีเป็นอย่างไร

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีเป็นอย่างไร

สรุปฤกษ์แต่ละแบบเหมาะกับงานอะไร ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 วันไหนดี

ฤกษ์เหมาะกับงาน
มหัทธโณฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ปลูกสร้างอาคาร, ธุรกิจการเงิน, การค้าอุตสาหกรรม, เปิดห้างร้าน, ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์
ภูมิปาโลฤกษ์งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร, งานเกี่ยวกับที่ดิน, การเกษตร, การเช่าซื้อ, ก่อสร้าง, ปลูกเรือน, ยกศาลพระภูมิ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน
เทวีฤกษ์งานมงคลต่าง ๆ
ราชาฤกษ์งานมงคลต่าง ๆ

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมกราคม

1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567

 • เวลา 06.22 – 07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

2. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

 • เวลา 11.55 – 12.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

3. วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

 • เวลา 15.43 – 16.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

4. วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

 • เวลา 18.00 – 18.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

 • เวลา 06.35 – 11.39 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

 • เวลา 09.16 – 09.34 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

 • เวลา 05.26 – 05.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.12 – 11.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

 • เวลา 04.23 – 04.41 น. เป็นเทวีฤกษ์

9. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

 • เวลา 07.39 – 16.45 น. เป็นราชาฤกษ์

10. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

 • เวลา 14.17 – 14.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 20.56 – 21.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์

1. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 06.46 – 01.27 น.

2. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 00.37 – 06.44 น.

3. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 06.42 – 12.04 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 06.37 – 18.59 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม

1. วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

 • เวลา 06.33 – 09.22 น.

2. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

 • เวลา 06.32 – 07.31 น.

3. วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

 • เวลา 06.27 – 22.34 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

 • เวลา 06.25 – 20.30 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

 • เวลา 02.18 – 06.21 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 มีให้เลือกหลายเดือน

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน

1. วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

 • เวลา 06.14 – 17.33 น.

2. วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

 • เวลา 06.12 – 16.36 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

 • เวลา 06.13 – 15.37 น.

4. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

 • เวลา 06.13 – 15.37 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

 • เวลา 06.03 – 09.32

6. วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

 • เวลา 06.04 – 11.53 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

 • เวลา 06.02 – 14.25 น.

8. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

 • เวลา 06.03 – 16.54 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม

1. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.36 – 13.30 น.

2. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.54 – 12.28 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.52 – 16.48 น.

4. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.53 – 19.06 น.

5. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.52 – 09.05 น.

6. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 05.52 – 07.39 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน

1. วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.51 – 22.54 น.

2. วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.51 – 20.27 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • เวลา 00.07 – 05.52 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.53 – 07.19 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.55 – 16.54 น.

6. วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

 • เวลา 05.54 – 16.28 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม

1. วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 05.51 – 22.54 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 03.36 – 05.57 น.

3. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 00.36 – 06.01 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 06.03 – 15.08 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 06.04 – 13.46 น.

6. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 06.05 – 11.37 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
เช็กฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ด้วยตัวเอง

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม

1. วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.05 – 19.10 น.

2. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.06 – 09.03 น.

3. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.06 – 08.16 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.07 – 08.16 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.08-07.41 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.07 – 23.15 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.08 – 21.51 น.

8. วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567

 • เวลา 06.07 – 20.34 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
ขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน

1. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567

 • เวลา 02.28 – 06.08 น.

2. วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

 • เวลา 04.53 – 06.08 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567

 • เวลา 06.09 – 16.13 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567

 • เวลา 06.08 – 16.07 น.

5. วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567

 • เวลา 06.09 – 15.39 น.

6. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

 • เวลา 05.59 – 07.27 น.

7. วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567

 • เวลา 06.08 – 06.09 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม

1. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

 • เวลา 06.09 – 23.30 น.

2. วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567

 • เวลา 06.10 – 15.39 น.

3. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567

 • เวลา 06.11 – 14.04 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567

 • เวลา 06.11 – 12.42 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567

 • เวลา 06.14 – 19.22 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน

1. วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.15 – 07.11 น.

2. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.16 – 07.43 น.

3. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.19 – 23.44 น.

4. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.20 – 22.14 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.21 – 19.34 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567

 • เวลา 06.24 – 22.06 น.

วันดีปี 2567 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม

1. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567

 • เวลา 06.30 – 15.18 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567

 • เวลา 03.36 – 06.35 น.

3. วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567

 • เวลา 03.46 – 06.38 น.

4. วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567

 • เวลา 06.39 – 07.27 น.

5. วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567

 • เวลา 06.42 – 22.14 น.
เมื่อรู้ว่าวันไหนฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เป็นฤกษ์เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 กันแล้ว ก็สามารถตระเตรียมงานกันแต่เนิ่น ๆ ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567 มีอยู่หลายวัน แต่สำหรับใครที่กำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ลองดูธรรมเนียมการย้ายเข้าบ้านใหม่แบบไทยได้ที่นี่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 เดือนพฤษภาคม ได้แก่ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567, วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567, วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567, วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567, วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 และวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นการทำบุญสำหรับการย้ายบ้านหรือที่อยู่ใหม่ จัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

ขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียม พระพุทธรูป, ดอกไม้ ธูป เทียน, ผลไม้มงคล, ขนมไทย, อาหารคาว, ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาด