เตรียมเงินดาวน์บ้านและคอนโดเท่าไรจึงจะพอ

ต้องเตรียมเงินดาวน์เท่าไร ในการซื้อบ้าน คอนโด
ต้องเตรียมเงินดาวน์เท่าไร ในการซื้อบ้าน คอนโด

ก่อนจะเริ่มต้นการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด ผู้กู้จำเป็นต้องเตรียมเงินสดนับแสนบาทไว้เพื่อดาวน์บ้าน จึงจะสามารถขอกู้และผ่อนกับธนาคารได้ ใครที่คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดอยู่จึงต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเงินดาวน์ให้ดี

เพื่อให้การขอกู้บ้านไม่สะดุดเพียงเพราะเตรียมเงินไม่เพียงพอ นอกจากนี้มีเรื่องของหลักเกณฑ์เงินดาวน์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้ที่กำลังเก็บเงินซื้อบ้านในตอนนี้ด้วย

Subscription Banner for Article

เงินดาวน์คืออะไร

เงินดาวน์ (ภาษาอังกฤษคือ Down Payment) เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้ขายเมื่อต้องการผ่อนชำระทรัพย์สินมูลค่าสูง โดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินดาวน์มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ขายกำหนดไว้ก็ได้ และยิ่งจ่ายดาวน์เยอะขึ้น จำนวนเงินที่จะต้องกู้ก็ยิ่งลดลง โดยเงินก้อนนี้มักจะถูกใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ 2 กลุ่ม ดังนี้

เงินดาวน์รถ

เงินดาวน์รถคือ เงินก้อนที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์เมื่อขอผ่อนชำระกับธนาคารหรือผ่อนกับผู้จำหน่ายเอง แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายดาวน์ก้อนเดียวเมื่อรับรถเท่านั้น ไม่สามารถผ่อนดาวน์ได้แบบการผ่อนดาวน์บ้าน และอาจมี VAT เงินดาวน์ที่ต้องเสียเพิ่มในกรณีที่ผู้ขายมีส่วนลดให้กับผู้ซื้อด้วย

เงินดาวน์บ้าน

เงินดาวน์บ้านคือ เงินก้อนที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับโครงการเมื่อขอกู้บ้านหรือคอนโดกับธนาคาร หากบ้านที่ต้องการซื้อยังไม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ก็สามารถขอผ่อนดาวน์บ้านได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ขาย และเงินดาวน์บ้านก็คือสิ่งที่จะมาพูดถึงรายละเอียดกัน

หลักเกณฑ์เงินดาวน์ขั้นต่ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้บังคับใช้หลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฉบับใหม่ โดยกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV หรือ Loan to Value) ของการกู้ซื้อบ้านและคอนโดทั้งมือหนึ่งและมือสอง โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

เมื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก

• บ้านราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 5
• บ้านราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 20
• คอนโดราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 10
• คอนโดราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 20

เมื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2

• ที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระที่อยู่อาศัยแห่งแรกมากกว่า 3 ปี ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 10
• ที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระที่อยู่อาศัยแห่งแรกน้อยกว่า 3 ปี ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 20
• ที่อยู่อาศัยราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 20

เมื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 3

• บ้านและคอนโดทุกระดับราคา ใช้เงินดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ 30

จะเห็นได้ว่าผู้ที่ไม่เคยมีบ้านมาก่อนจะได้เปรียบจากหลักเกณฑ์นี้ เนื่องจากธนาคารจะเรียกเก็บเงินดาวน์บ้านต่ำสุดเพียงร้อยละ 5 แต่ถ้าต้องการซื้อคอนโด จะต้องใช้เงินดาวน์ร้อยละ 10 เลยทีเดียว

การเตรียมเงินดาวน์ซื้อบ้านหรือคอนโด

การเตรียมเงินดาวน์ซื้อบ้านหรือคอนโด

 

การเตรียมเงินดาวน์

บ้านหรือคอนโดพร้อมอยู่

สำหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือมือสอง ผู้ซื้อจำเป็นต้องเตรียมเงินดาวน์ไว้เต็มจำนวนตามที่โครงการหรือธนาคารแจ้งให้ทราบ และต้องจ่ายทันทีก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจึงต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ให้พร้อมก่อนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นได้

บ้านหรือคอนโดที่กำลังก่อสร้าง

สำหรับการซื้อบ้านและคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ผู้ซื้อจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายที่อยู่อาศัยกับผู้ขาย และโครงการส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถผ่อนดาวน์บ้านหรือคอนโดได้ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ ทำให้ผู้ซื้อไม่ต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายดาวน์บ้าน และยังถือเป็นการซ้อมผ่อนบ้านไปในตัวอีกด้วย

ข้อควรระวังในการเตรียมเงินดาวน์

ผู้ที่คิดจะซื้อบ้านต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การกู้บ้านและคอนโดจะได้รับวงเงินอนุมัติไม่เต็มราคาบ้านที่ต้องจ่าย โดยมักจะอยู่ที่ร้อยละ 80-90 ของราคาบ้าน ดังนั้นก่อนซื้อบ้านควรมีเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10-20 เพื่อใช้ชำระส่วนต่างของวงเงินที่อนุมัติมาไม่เต็ม เพราะแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเงินดาวน์ต่ำสุดไว้เพียงร้อยละ 5 แต่ธนาคารก็สามารถเรียกเงินดาวน์ได้มากกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับประวัติทางการเงินและรายได้ของผู้กู้เอง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดาวน์ไม่พร้อมต้องทำอย่างไร

ได้เงินดาวน์คืนหรือไม่หากกู้ไม่ผ่าน

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายดาวน์ก้อนเดียวหรือผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อยื่นเอกสารให้ธนาคารพิจารณาแล้วกลับขอกู้ไม่ผ่าน ผู้กู้ก็สามารถขอคืนเงินดาวน์ทั้งหมดจากโครงการได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ผู้กู้จะได้รับเงินทำสัญญาและเงินจอง (ถ้ามี) คืนด้วยหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการ เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ต้องสูญเงินดังกล่าว ก่อนที่จะจอง ทำสัญญา และจ่ายเงินดาวน์ ขอแนะนำให้ยื่นขอ Pre-approve กับธนาคารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีโอกาสได้รับอนุมัติเงินกู้หรือไม่ และจะได้วงเงินกู้เท่าไร อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pre-approve บริการฟรีที่ช่วยเช็กให้ชัวร์ว่าสินเชื่อผ่านหรือไม่?

สุดท้ายนี้ การพยายามซื้อบ้านหรือคอนโดโดยที่เงินดาวน์ยังไม่พร้อมอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ผู้กู้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ง่าย ๆ แม้ว่าธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้เต็มราคาบ้าน แต่ผู้กู้ก็ต้องมีเงินดาวน์สำรองเผื่อไว้ก่อนด้วย นั่นก็เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายในวันโอน หรือใช้ตกแต่งต่อเติมบ้านก่อนเข้าอยู่ และที่สำคัญยังช่วยลดวงเงินกู้และดอกเบี้ยที่ต้องเสีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้ผ่อนง่ายสบายกว่าเดิมในระยะยาว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน 7 ขั้นตอนพื้นฐานที่คุณต้องรู้

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍