คอนโดสร้างไม่เสร็จทำอย่างไร ดู 4 ขั้นตอนเรียกค่าปรับล่าช้า

DDproperty Editorial Team
คอนโดสร้างไม่เสร็จทำอย่างไร ดู 4 ขั้นตอนเรียกค่าปรับล่าช้า
สมัยนี้กว่าจะเก็บเงินได้ก้อนโต เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรกอย่างคอนโดมิเนียมเป็นของตัวเอง ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อลงทุนลงแรงจอง หรือผ่อนดาวน์คอนโดสักห้องแล้ว ก็อยากจะครอบครองคอนโดโดยเร็ววัน แต่หากโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จช้า หรือโชคร้ายที่สุดคือคอนโดสร้างไม่เสร็จจะทำอย่างไร โครงการจะรับผิดชอบอย่างไร เงินที่เสียไปจะเรียกคืนได้หรือไม่ ลองมาหาคำตอบพร้อมดู 4 ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าปรับล่าช้า

คอนโดสร้างไม่เสร็จ ทำอย่างไร

หากคอนโดที่คุณตกลงใจซื้อแต่จนสุดท้ายเลยเวลาส่งมอบ คอนโดก็ยังสร้างไม่เสร็จ หากเกิดปัญหานี้ ผู้ซื้ออย่างเรา ๆ จะทำอะไรได้บ้าง

1. กรณีคอนโดสร้างไม่เสร็จ

หากคอนโดมีการหยุดสร้างกลางคัน หรือไม่ก่อสร้าง ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินดาวน์ พร้อมกับเรียกดอกเบี้ยได้ 7.5% ต่อปี โดยนับจากวันที่เริ่มต้นการชำระเงินจองนั้น ๆ

2. กรณีที่คอนโดเสร็จล่าช้า

หากคอนโดเสร็จล่าช้า ผู้ขายต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวัน อัตราวันละ 0.01% ของราคาซื้อขาย จนกว่าจะมีการสร้างเสร็จและทำการส่งมอบให้ลูกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือแล้แต่ตกลงเป็นกรณีไป

3. การขอยกเลิกสัญญา

ทางผู้ซื้อจะได้เงินดาวน์คืนก็ต่อเมื่อทางโครงการผิดสัญญา คือ ทางคอนโดก่อสร้างเสร็จล่าช้า เจ้าของโครงการไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนดในสัญญาได้ ทางผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที โดยอ้างอิงด้วยหลักฐานและเอกสาร ให้ติดต่อสำนักงานขาย แจ้งว่าต้องการที่จะยกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืน ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจอง เงินมัดจำและเงินดาวน์ที่ผู้ซื้อได้ชำระไปแล้วคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ย
คอนโดไม่ตรงกับสัญญาจะซื้อจะขายหรือไม่ตรงกับโฆษณาทำอย่างไร

คอนโดไม่ตรงกับสัญญาจะซื้อจะขายหรือไม่ตรงกับโฆษณาทำอย่างไร

4 ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าปรับล่าช้า

เมื่อคอนโดเสร็จล่าช้า โดยเจ้าของโครงการไม่ได้แจ้งสาเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อทราบภายในกำหนดของสัญญา ผู้ซื้อต้องแสดงความจำนองตามสิทธิ์ในการได้รับค่าปรับล่าช้าไปจนกว่าจะสามารถจดทะเบียนอาคารชุดได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทำจดหมายแสดงความจำนงเพื่อขอค่าปรับตามสัญญา ให้บริษัทระบุว่าจะชำระค่าปรับด้วยวิธีใดให้ชัดเจนด้วย
2. จ่าหน้าถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา และจัดส่งทางจดหมายแบบลงทะเบียน
3. รอผลตอบกลับ หากบริษัทยอมจ่ายค่าปรับ ในจดหมายตอบกลับจะต้องระบุจำนวนเงิน รูปแบบการจ่ายเงินและวันที่จ่ายเงินให้ชัดเจน หากบริษัทปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าปรับ ให้ทำจดหมายเพิ่มเติมปฏิเสธจดหมายฉบับนั้น ๆ นำส่งพร้อมจดหมายฉบับนั้นกลับไปอีกครั้ง ยืนยันขอสิทธิค่าปรับเหมือนเดิม และแจ้งว่าถ้าหากบริษัทยังปฏิเสธการจ่าย เรามีความจำเป็นต้องยื่นเรื่องฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
4. หลังจากที่คอนโดสร้างเสร็จพร้อมตรวจรับแล้ว ผู้ซื้อไม่ควรเซ็นรับห้องจนกว่าเรื่องดำเนินการถึงที่สุด เพราะถ้าผู้ซื้อโอนรับห้องมาก่อนแล้ว ต่อให้ทางบริษัทผิดก็อาจจะไม่ได้เงินคืนก็ได้

ป้องกันการถูกโครงการเอาเปรียบได้อย่างไร

1. ก่อนเซ็นสัญญาให้ตั้งสติอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน

เมื่อตัดสินใจวางเงินจองคอนโดไปแล้ว อันดับต่อมาคือการเซ็นสัญญา ซึ่งบางคนมักละเลยการอ่านรายละเอียดที่ทางเจ้าของโครงการระบุถึงกฎข้อบังคับ รวมถึงเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด และการบอกเลิกสัญญาไป
รู้ไหมว่า! นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นการชี้แจงถึงความรับผิดชอบของโครงการ หากมีการเลื่อนนัดวันโอนตามที่กำหนดไว้ สิ่งที่ต้องชดใช้ตามกฎหมายได้ระบุถึง ดอกเบี้ยผิดนัดที่ทางผู้ขายจะต้องจ่ายให้กับผู้ซื้อ

2. เก็บรวบรวมหลักฐานให้พร้อม

หากสัญญาเจ้ากรรม เจ้าของโครงการไม่ได้ระบุถึงความรับผิดชอบหากโครงการเกิดเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จ แต่ผู้ซื้อเซ็นยินยอมข้อตกลงต่าง ๆ ไปแล้ว หากเกิดกรณีเช่นนี้ สิ่งที่ทำได้คือการรวบรวมหลักฐาน พยาน ไม่ว่าเป็นเอกสารสัญญา รวมถึงพนักงานขายโครงการ ที่รู้เห็นในวันเซ็นสัญญา
โดยหลักฐานดังกล่าวเหล่านี้สามารถนำไปยื่นให้กับ สคบ. ได้ เพื่อเอาผิดกับเจ้าของโครงการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผู้ซื้อได้รับความรับผิดชอบนั้นคือ เงินดาวน์ทั้งหมดและดอกเบี้ยผิดนัดนั่นเอง กรณีที่ไม่อยากได้ห้องชุดคอนโดนั่นแล้ว แต่ถ้ายังอยากโอนกรรมสิทธิ์อยู่ โครงการจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดให้ด้วย
ตัวอย่างหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกสัญญาจะซื้อจะขายของคุณได้ กดดาวน์โหลดหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดได้ที่นี่
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดของการเอาผิดเจ้าโครงการ หากแล้วเสร็จไม่ตามกำหนด นั่นคือ รายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกระบุอยู่ในสัญญา ดังนั้นก่อนจะลงลายเซ็นจึงควรพิจารณา และอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์