เมื่อผ่อนบ้านหมดแล้ว ทำอย่างไรต่อ

DDproperty Editorial Team
เมื่อผ่อนบ้านหมดแล้ว ทำอย่างไรต่อ
แน่นอนว่าการมีบ้าน นั้นเป็นเหมือนปลายทางความฝันของใครหลาย ๆ คน แต่หนทางกว่าจะไปถึงการได้ครอบครองบ้านของตัวเองอย่างสบายใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะกับคนส่วนใหญ่ที่ต้องมีการกู้สินเชื่อบ้าน โดยต้องผ่อนบ้านไปเป็นเวลาหลายปี
สำหรับใครที่ยังคงต้องผ่อนบ้านอยู่ก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไป แต่สำหรับคนที่ผ่อนบ้านกับธนาคารหมดแล้ว ก็ต้องบอกว่ายินดีด้วย เพราะคุณกำลังจะครอบครองบ้านหลังนี้อย่างสบายใจเสียที แต่รู้หรือไม่? หลังจากที่ผ่อนบ้านหมดแล้ว ยังมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมตัวอีกเล็กน้อย เพื่อให้บ้านกลายเป็นชื่อของเราโดยสมบูรณ์ มีขั้นตอนอย่างไรดูได้ที่นี่
รวมประกาศขายโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ

ผ่อนบ้านหมดแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?

1. เตรียมตัวรับโฉนดที่ดินและบ้านจากธนาคาร

หลังจากที่เราสามารถผ่อนบ้านได้จนครบยอดชำระตามสัญญาเงินกู้แล้ว เราสามารถรอรับโฉนดที่ดินและบ้านจากธนาคารที่เราทำผ่อนบ้านกับธนาคารได้เลย โดยทางธนาคารจะส่งใบแจ้งหรือติดต่อมา เพื่อให้เราไปติดต่อขอรับโฉนดที่ดิน (ฉบับเจ้าของที่ดิน), หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ฉบับผู้รับจำนอง) ที่สลักหลังสัญญาให้ไถ่ถอนจำนองได้พร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารใบมอบอำนาจการโอนเพื่อเป็นหลักฐานว่า เราได้ทำการผ่อนบ้านจนครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ถ้าหากเราได้ผ่อนบ้านจนครบกำหนด แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคาร เราสามารถแจ้งกับทางธนาคารได้เลยว่าต้องการไถ่ถอนโฉนด โดยธนาคารจะดำเนินเรื่องให้ตามขั้นตอนแรก โดยระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วัน

2. ติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อรับโฉนดคืน

หลังจากที่เราได้รับเอกสารการมอบอำนาจการโอนและโฉนดที่แสดงว่าเราผ่อนบ้านจนหมดจากธนาคารแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ ไปติดต่อสำนักงานที่ดินที่เป็นพื้นที่เดียวกับภูมิลำเนาที่เราอาศัยอยู่
โดยเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าเราผ่อนบ้านครบกำหนดและโฉนดนี้หลุดจำนองแล้ว โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการไถ่ถอนจำนองจากธนาคาร โดยชื่อของเจ้าของบ้านในโฉนดที่ดินและบ้าน จะถูกเปลี่ยนมาเป็นชื่อของเรา
อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าขั้นตอนของการไถ่ถอนนี้คือการโอน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนละกรณีอย่างสิ้นเชิง เพราะการไถ่ถอนหมายถึงการที่เรานำโฉนด ที่ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้พ้นจากสภาพหลักประกันมาเป็นชื่อของเราอย่างเต็มตัวเท่านั้น โดยเรามีชื่ออยู่ในโฉนดนั้นแต่แรก และภายหลังจากที่เราผ่อนบ้านจนครบยอดชำระ โฉนดที่ดินและบ้านซึ่งเป็นหลักประกันนี้ก็ถือว่าพ้นจากสัญญาอย่างชอบธรรม ไม่ถือเป็นการโอนแต่อย่างใด

เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมเพื่อทำการไถ่ถอนโฉนด

สำหรับขั้นตอนของการไถ่ถอนโฉนดที่สำนักงานที่ดิน นอกเหนือจากเอกสารที่เราต้องเราได้รับจากธนาคารที่แสดงว่าเราผ่อนบ้านหมดแล้ว อาทิ โฉนดที่ดิน (ฉบับเจ้าของที่ดิน), หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ฉบับผู้รับจำนอง) ที่สลักหลังสัญญาให้ไถ่ถอนจำนองได้, เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกัธนาคารกับผู้รับจำนอง (ถ้ามี) ยังมีเอกสารที่ต้องเตรียมไปเพิ่มเติม ได้แก่
– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– ค่าใช้จ่ายสำหรับการไถ่ถอนจำนอง อาทิ ค่าธรรมเนียม และค่าพยาน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100-200 บาท

ขั้นตอนการติดต่อสำนักงานที่ดิน

เมื่อเตรียมเอกสารทั้ง โฉนดที่ดิน (ฉบับเจ้าของที่ดิน), หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ฉบับผู้รับจำนอง) ที่สลักหลังสัญญาให้ไถ่ถอนจำนองได้, เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกัธนาคารกับผู้รับจำนอง (ถ้ามี), บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และค่าใช้จ่ายสำหรับการไถ่ถอนจำนองเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ด้วยกัน
จากนั้นไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินโดยทำเรื่องของการไถ่ถอนโฉนด เจ้าหน้าที่จะขอเอกสารทั้งหมดที่เราเตรียมมา หลังจากนั้นให้เราชำระค่าธรรมเนียม เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จการจ่ายเงินให้ โดยเราสามารถนำใบเสร็จนี้ไปยื่นเพื่อรอรับโฉนดที่ดิน เพียงเท่านี้ก็จะได้รับโฉนดที่ดินที่ปลอดภาระผ่อนบ้านมาเป็นของเราอย่างเต็มตัว โดยขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้น
ผ่อนบ้านหมดก่อนกำหนดต้องทำอย่างไร?

ผ่อนบ้านหมดก่อนกำหนดต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่เรามีความสามารถในการผ่อนบ้านให้หมดก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา มักจะพบกรณีที่ต้องเสียค่าปรับในการผ่อนบ้านครบก่อนกำหนด ซึ่งในความจริงแล้ว การผ่อนบ้านครบก่อนกำหนดจะเสียค่าปรับหรือไม่นั้น มักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญากู้บ้านจากธนาคาร
โดยกรณีที่ต้องเสียค่าปรับ มักเกิดจากการรีไฟแนนซ์บ้านก่อนครบระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยจะต้องเสียค่าปรับประมาณ 2-3% ของวงเงินสินเชื่อเดิมหรือวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร

ผ่อนบ้านหมดก่อนกำหนด จัดการกับประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างไร

สำหรับบางคนที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA และสามารถผ่อนบ้านหมดก่อนช่วงเวลาคุ้มครองของประกันจะหมดลง สามารถเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในช่วงเวลาที่ยังเหลือคืนอยู่ได้ โดยจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าเวนคืน ซึ่งกำหนดไว้ในกรมธรรม์
โดยการเวนคืนกรมธรรม์นี้มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เราสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยหรือติดต่อธนาคารที่เราผ่อนบ้านไว้ เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันจะคำนวณเงินค่าเบี้ยประกันในส่วนที่เหลือคืนให้กับเรา
แต่อย่างไรก็ตาม หากผ่อนบ้านหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทำเรื่องเวนคืนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ความคุ้มครองของประกันจะยังดำเนินต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามกรมธรรม์
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน