เรื่องควรรู้ก่อนขายบ้าน

DDproperty Editorial Team
เรื่องควรรู้ก่อนขายบ้าน
ก่อนขายบ้าน คุณต้องใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยคุณหาผู้ซื้อแล้ว ยังจะช่วยคุณในการเจรจาและคอยให้คำแนะนำตลอดกระบวนการขายบ้านด้วย
เพราะคุณต้องให้นายหน้าช่วยแนะนำในหลายๆเรื่องตลอดกระบวนการขาย ดังนั้น คุณต้องเลือกบริการจากนายหน้าที่คุณไว้ใจได้ เมื่อคุณได้นายหน้าที่เหมาะสมแล้ว งานของคุณก็เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
กระบวนการขายบ้านอย่างเป็นทางการประกอบด้วย 2 ขั้นตอน เมื่อคุณได้รับเงินจองจำจากผู้ซื้อ คุณควรออกเอกสารสิทธิการซื้อให้ โดยมีลายเซ็นของคุณ และระบุตัวแทนทางกฎหมายที่จะเป็นผู้ประสานงานเรื่องการซื้อขายกับตัวแทนทางกฎหมายของผู้ซื้อ โดยเงินจองจะมีจำนวนเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบมาตรฐานของเอกสารสิทธิการซื้อ ซึ่งให้ผู้ซื้อมีระยะเวลา 14 วันในการตัดสินใจว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ หรือไม่ ในฐานะผู้ขาย คุณต้องระลึกไว้ว่าในระหว่างช่วงเวลาที่ผู้ซื้อมีสิทธิการซื้อ คุณจะไม่สามารถเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้กับผู้สนใจรายอื่นได้เลย
หากผู้ซื้อตัดสินใจไม่ใช่้สิทธิการซื้อ หรือระยะเวลาที่สิทธิการซื้อมีผลหมดลง คุณมีสิทธิที่จะเก็บเงินมัดจำไว้ และดำเนินการขายกับผู้ซื้อรายอื่นๆได้
หากผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิการซื้อ พวกเขาจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินอีก 4 เปอร์เซ็นต์ของราคาขายภายใน 2 สัปดาห์โดยดำเนินการผ่านตัวแทนทางกฎหมาย เงินส่วนนี้ตัวแทนทางกฎหมายของคุณจะเป็นผู้เก็บไว้ในฐานะค่าประกันความเสี่ยง
เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ตัวแทนทางกฎหมายของคุณจะเจรจากับตัวแทนทางกฎหมายของผู้ซื้อเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณ โดยกระบวนการนี้อาจใช้เวลา 8-12 สัปดาห์ ซึ่งในระหว่างนี้ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ ผู้ซื้อจะต้องเข้าตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ของคุณเป็นครั้งสุดท้าย โดยหลังจากนั้นคุณจะต้องส่งมอบกุญแจรวมไปถึงโอนกรรมสิทธิ์ จึงจะถือว่าการขายเสร็จสมบูรณ์