เรื่องต้องห้ามหน้าห้องชุดสำหรับมนุษย์คอนโดฯ

DDproperty Editorial Team
เรื่องต้องห้ามหน้าห้องชุดสำหรับมนุษย์คอนโดฯ
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวคอนโดฯ ต้องมีโอกาสเจอะเจอแน่นอน นั่นก็คือ “ประติมากรรมหน้าห้องชุด” ซึ่งถ้าห้องชุดโครงการไหน เจ้าของร่วมเห็นพ้องต้องกันว่า สามารถตกแต่งหรือวางข้าวของหน้าห้องชุดได้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหา แต่กรณีที่เจ้าของร่วมส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควรมีอะไรที่มีผลต่อทัศนียภาพโดยรวมอยู่ผู้อยู่อาศัย การตกแต่งหน้าประตูก็เป็นเรื่อง “ต้องห้าม”
แต่ก่อนจะพูดถึงว่า อะไรบ้าง ที่เป็นเรื่องที่ถูกห้ามบริเวณพื้นที่หน้าห้องของเรา ต้องขออธิบายถึงสิทธิ์ที่มีต่อห้องชุดทั้งหมดของเราก่อน เพราะหลายคนต้องสงสัยแน่ๆ ว่า ประตูห้องชุดของเราเป็น “สิทธิ์ของเรา” หรือ “สิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนกลาง” และในหลายครั้ง กรณีที่เราเป็นเจ้าของร่วมในห้องชุดแล้วอยากตกแต่งหน้าห้องชุดในรูปแบบต่างๆ ก็จะได้รับการแจ้งจากทางนิติบุคคลอาคารชุดว่า ไม่อนุญาตให้ตกแต่งหน้าห้องชุด เพราะบริเวณประตูหน้าห้องเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด คำว่า “ทรัพย์สินส่วนกลาง” หมายถึง ส่วนของอาคารชุดทั้งหมดที่มิใช่ห้องชุด และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีไว้ใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม ทรัพย์ส่วนกลางจึงหมายถึงทรัพย์ดังต่อไป
หากวิเคราะห์จากคำนิยามดังกล่าว จะเห็นว่า ประตูห้องชุดของเราไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าของร่วมคนอื่นๆ เพราะประตูห้องชุดของเราใช้เข้าออกเฉพาะเรากับผู้อยู่อาศัยในห้องชุดของเรา แต่พ.ร.บ.อาคารชุด ก็มีการระบุไว้ว่า พื้นห้อง ผนังกั้นห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุดใด ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของร่วมระหว่างห้องชุดนั้น และการใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ดังนั้น ขอสรุปให้เข้าใจสั้นๆ ว่า ถึงแม้ว่า ประตูจะไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนกลางโดยตรง แต่ก็ถือเป็นส่วนที่กั้นห้องแบ่งกับห้องชุดอื่นๆ ซึ่งอาจตีความได้ว่า ฝั่งหน้าประตูด้านนอกก็ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง และนิติบุคคลอาคารชุด ในฐานะผู้ดูแลความเรียบร้อยให้กับอาคารชุดนั้นๆ สามารถออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยเพื่อให้ปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับบริเวณหน้าห้องและประตูฝั่งหน้าห้องได้ว่า ห้ามทำอะไรที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ผิดไปจากเดิม เพื่อความเป็นเรียบร้อยในการอยู่อาศัย
หลายนิติบุคคลอาคารชุดในหลายโครงการที่มีความเข้มแข็ง และต้องการให้ภาพรวมในการอยู่อาศัยมีระเบียบ และปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะออกข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่หน้าห้องชุด เช่น
– ห้ามตกแต่ง ติดอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม เช่น เครื่องรางของขลัง / กระจก ฯลฯ หรือดัดแปลงบริเวณประตูฝั่งหน้าห้องชุด เพราะถือว่ากระทบกับทัศนียภาพโดยรวมในการอยู่อาศัย
– ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน ตกแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบป้ายเลขที่ห้อง
– การปรับเปลี่ยนประตูจากการเสื่อมสภาพให้เป็นไปตามแบบประตูของโครงการ
– ห้ามวางของใดๆ ก็ตาม เช่น รองเท้า ที่วางรองเท้า กระถางต้นไม้ น้ำดื่มถังใหญ่ที่มีคนมาส่ง ฯลฯ บริเวณหน้าห้องชุด
แม้ว่าการเปลี่ยแปลงสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้กระทบกับโครงสร้างอาคารชุด แต่ก็ถือเป็นข้อกำหนดที่เมื่อมีขึ้นมาแล้ว ผู้อยู่อาศัยก็ควรปฏิบัติร่วมกัน
ข้อกำหนดต่างๆ ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละนิติบุคคลอาคารชุด บางโครงการก็ห้าม บางโครงการก็ไม่ได้มีข้อห้ามเหล่านี้ โดยเฉพาะในส่วนของการวางน้ำดื่มถังใหญ่ บางนิติบุคคลอาคารชุดที่ซีเรียสมาก ก็จะมองว่า ไม่ควรให้คนส่งน้ำดื่มมาส่งหน้าห้องและวางทิ้งไว้เหมือนหมู่บ้านจัดสรร เพราะไม่เป็นระเบียบ และอาจเป็นข้ออ้างในการวางข้าวของชนิดอื่นไว้หน้าห้องด้วย
แต่บางนิติบุคคลอาคารชุดก็ไม่ได้ห้าม เพราะถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านเมื่อมีน้ำดื่มถังใหญ่มาส่ง ก็ให้วางไว้หน้าห้องจะได้เคลื่อนย้ายเข้าห้องไม่ลำบาก หากเจ้าของร่วมอยู่อาศัยเพียงลำพัง อาจเป็นเรื่องลำบากในการขนน้ำดื่มถังใหญ่
ขณะที่ในส่วนของการตกแต่ง หลายคนมีคำถามมากว่า “ก็หน้าห้องชุดของฉัน ฉันควรจะทำอะไรก็ได้” ในมุมของนิติบุคคลอาคารชุดหลายครั้ง ก็มองว่า ถ้ามีการอนุญาตให้ตกแต่งได้ตามใจชอบ หน้าห้องชุดจะมีหลากหลายประติมากรรมมาก ไปคนละทิศละทาง อย่างไม่เป็นระเบียบ
สรุปในเรื่องนี้ง่ายๆ เลยว่า เพราะการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม เป็นการอยู่อาศัยร่วมกัน มีพื้นที่ร่วมที่ต้องเห็น และใช้ร่วมกัน จึงต้องมีกฎระเบียบในการอยู่อาศัยที่เราในฐานะผู้อยู่อาศัยควรปฏิบัติตาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคอนโดมิเนียมที่คุณอยู่ มีกฎระเบียบอย่างไร และคนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนั้นๆ อย่างไร
อัพเดท ข่าวอสังหาริมทรัพย์ สดใหม่ทุกวัน พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ หรือหากคุณกำลังมองหาบ้าน คอนโด ก็สามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ