15 บริการเรื่องที่ดินทำเองได้ผ่านแอปฯ ไม่ต้องไปสำนักงานที่ดิน

DDproperty Editorial Team
15 บริการเรื่องที่ดินทำเองได้ผ่านแอปฯ ไม่ต้องไปสำนักงานที่ดิน
รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีผู้ติดต่อและทำธุรกิจกับสำนักงานที่ดินปีละ 13 ล้านครั้ง ขอคำปรึกษาเดือนละประมาณ 30,000 ครั้งต่อปี แต่ในปัจจุบันอาจไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นอีกแล้วเนื่องจากกรมที่ดินได้ยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มาติดต่อสำนักงานที่ดิน และตอบสนองการใช้ชีวิตในช่วงที่มีโควิด-19 แพร่ระบาด โดยได้รวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชัน

จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานที่ดินได้

กรมที่ดินเริ่มเปิดให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร, สาขาบางเขน, สาขาพระโขนง, สาขาบางกอกน้อย, สาขาบางกะปิ, สาขาหนองแขม, สาขามีนบุรี, สาขาห้วยขวาง, สาขาจตุจักร, สาขาธนบุรี, สาขาลาดพร้าว, สาขาดอนเมือง, สาขาบึงกุ่ม, สาขาประเวศ, สาขาหนองจอก, สาขาลาดกระบัง และสาขาบางขุนเทียน
อยู่ใกล้ที่ไหนไปใช้บริการที่นั่น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้าน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมผ่านออนไลน์
จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ต่างสำนักงานได้
จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ต่างสำนักงานได้
จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ต่างสำนักงานได้
สำหรับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมผ่านออนไลน์มีดังนี้
  • เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม
  • ยื่นคำขอจดทะเบียน ผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 3 วัน โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟน (ได้ทั้งระบบ IOS และ Android)
  • เลือกรายการไปที่เมนู “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะ กทม.)”
  • เมื่อถึงวันนัดแสดงหมายเลขคิวที่ได้รับก็สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ในทันที
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น ไม่ใช้หลักเกณฑ์การประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานอื่น และเจ้าของที่ดินต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
โดยกรมที่ดิน จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

"บอกดิน 3" โอกาสสำหรับคนที่อยากมีโฉนดที่ดิน

กรมที่ดินและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการบอกดินระยะที่ 3 หรือ "บอกดิน 3" ต่อเนื่องจาก บอกดิน 1 และ 2 เพื่อให้ประชาชนที่ถือครองที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีหลักฐานการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3, น.ส.3ก.) และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2565

วิธีลงทะเบียนโครงการบอกดิน 3

วิธีการลงทะเบียนโครงการบอกดิน 3 มีดังนี้
1. นำโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน
2. กดลิงก์ โครงการบอกดิน 3 นี้ หรือคลิกเลือกเมนู "บอกดิน" ผ่านทางแอปพลิเคชัน “SmartLands” แล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน
ตัวอย่างเว็บไซต์ บอกดิน 3
ตัวอย่างเว็บไซต์ บอกดิน 3
3. รอค่าพิกัดขึ้น จากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลือกหลักฐานในที่ดินที่มี เช่น น.ส.3, น.ส.3ก. หากไม่มีหลักฐาน ให้เลือกอื่น ๆ แล้วกดส่ง ถือเป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นรอการแจ้งกลับจากกรมที่ดิน (ส่วนที่เป็นโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน)
นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผ่านการสแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ
รู้จักเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

รู้จักเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

บริการ “e-LandsPublic” ระบบค้นที่ดินของรัฐ

จากข้อมูลของกรมที่ดิน พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งที่ดินออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ที่ดินเอกชน
2. ที่ดินของรัฐ มีหลายประเภท เช่น ป่าถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ
e-LandsPublic ระบบค้นที่ดินของรัฐ
สำหรับที่ดินของรัฐที่อยู่ในการบริหารจัดการของกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ มีการสงวนหวงห้ามตามกฎหมายการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร หรือโดยการอุทิศให้เป็นที่มาของการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
ทั้งนี้ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นเอกสารที่ราชการจัดทำขึ้นเพื่อบอกแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ทำให้ประชาชนที่มีที่ดินติดกับเขตที่ดินของรัฐรู้ว่าเขตที่ดินของตนอยู่ที่ใด เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

DDproperty Tip

ปัจจุบันหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) มีจำนวนทั้งสิ้น 162,358 แปลง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมที่ดินใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จึงได้พัฒนาระบบ “e-LandsPublic” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนสามารถสืบค้น เรียกดูตำแหน่งของรูปแปลงที่ดินของรัฐ
หน่วยงานของรัฐและประชาชนสามารถใช้งานระบบ “e-LandsPublic” ได้ที่นี่ หรือคลิกฟังก์ชัน “ค้นหา น.ส.ล.” บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ทันที โดย สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ได้ที่นี่

15 บริการที่ทำเองได้ผ่านแอป SMARTLANDS

นอกจากการแจ้งขอโฉนดที่ดินออนไลน์แล้ว ปัจจุบันแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ยังให้บริการอีก 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง โดยสามารถเข้าถึงการค้นหาที่ดิน โฉนดที่ดิน และเลขระวางได้ทันที อ่านวิธีใช้ LandsMaps เพิ่มเติมได้ที่นี่
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์ โดยราคาประเมินที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ รอบปี 2559-2563 พบว่า ทำเลที่มีราคาประเมินที่ดินแพงที่สุดในกรุงเทพฯ คือ ถนนสีลม มีราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ 700,000-1,000,000 บาท/ตารางวา เช็กราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ เพิ่มเติมได้ที่นี่
ค้นหารูปแปลงที่ดิน ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเอง
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยประชาชนสามารถตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเอง เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน การรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE: @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล้วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์