เสาเข็ม 3 ประเภท เรื่องสำคัญที่คนซื้อบ้านควรรู้

DDproperty Editorial Team
เสาเข็ม 3 ประเภท เรื่องสำคัญที่คนซื้อบ้านควรรู้
เสาเข็มเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อบ้าน ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงสักเท่าไรแม้จะส่งผลต่อการอยู่อาศัยในระยะยาว ด้วยเหตุที่เสาเข็มเป็นรากฐานสำคัญและเป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของตัวบ้าน จึงควรนำความรู้เรื่องเสาเข็มมาใช้ในการพิจารณาซื้อบ้านเพื่อให้ทราบถึงความทนทานและความเหมาะสมของราคาบ้าน

เสาเข็ม คืออะไร

เสาเข็ม (ภาษาอังกฤษ คือ Pile Foundation) คือส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคาร มีลักษณะเป็นท่อนฝังในดินเชื่อมต่อกับฐานราก ซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน มีหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสา และถ่ายเทน้ำหนักไปสู่เสาเข็ม จากนั้นเสาเข็มจะถ่ายน้ำหนักที่ได้รับมากระจายลงสู่ผืนดิน โดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิวของเสาเข็มกับดิน และแรงต้านทานจากปลายเข็มของชั้นดินแข็ง

เสาเข็มสำคัญอย่างไร

หากไม่มีเสาเข็มที่เป็นด่านสุดท้ายในการรับน้ำหนักของโครงสร้างบ้านทั้งหมดและการถ่ายเทน้ำน้ำหนักลงสู่ผืนดิน ก็เปรียบเสมือนกับบ้านที่ตั้งอยู่บนดินเฉย ๆ น้ำหนักของตัวบ้านก็จะกดลงไปบนผิวดิน ทำให้พื้นทรุดตัวลงไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าบ้านมีเสาเข็ม ก็จะช่วยให้เกิดแรงต้านน้ำหนักของบ้านซึ่งจะชะลอการทรุดตัวลงได้

ประเภทของเสาเข็มมีอะไรบ้าง และควรเลือกใช้งานอย่างไร

เสาเข็มที่ใช้กับตัวบ้านและอาคารทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

นี่คือเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยทั่วไป โดยเป็นคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง กรรมวิธีที่ใช้ในการลงเสาเข็มจะเป็นการตอกกระแทกลงไปในดินโดยใช้ปั้นจั่น ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย
รูปร่างและลักษณะของเสาเข็มเจาะ
รูปร่างและลักษณะของเสาเข็มเจาะ

2. เสาเข็มเจาะ

เป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในด้านการใช้งาน มีกรรมวิธีในการทำค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และจะต้องทำ ณ สถานที่ที่จะใช้งานจริงเลย โดยใช้เครื่องมือเจาะขุดดินลงไปให้ได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกตามที่กำหนดก่อน จากนั้นจึงจะใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็มได้ เสาเข็มเจาะเหมาะสำหรับอาคารสูงที่ต้องรับน้ำหนักมากและอาคารที่สร้างใกล้ชิด เพราะช่วยป้องกันมิให้เกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง

3. เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง

หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มที่ใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา จึงมีความแข็งแกร่งสูง รับน้ำหนักได้มาก เสาเข็มอัดแรงมีลักษณะเป็นเสากลม ตรงกลางกลวง มีโครงลวดเหล็กอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ
การตอกเสาชนิดนี้สามารถทำได้หลายแบบ ทั้งวิธีการตอกด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดาและวิธีการตอกด้วยระบบเจาะกด เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคารสูงที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลมแรงและการเกิดแผ่นดินไหว

สรุปเสาเข็มแต่ละประเภท

ประเภทของเสาเข็มลักษณะการใช้งาน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยทั่วไป
เสาเข็มเจาะเหมาะสำหรับอาคารสูงที่ต้องรับน้ำหนักมากและอาคารที่สร้างใกล้ชิด
เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง หรือเสาเข็มสปัน เหมาะกับฐานรากของอาคารสูง ที่ต้องการความแข็งแรงสูง

กรณีต่อเติมบ้าน ต้องใช้เสาเข็มอย่างไร

ในการลงเสาเข็มต่อเติมบ้านนั้น ควรใช้เสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การรับน้ำหนักได้ 30-35 ตันต่อต้น และสามารถตอกเข็มชิดกับตัวบ้านได้เลย พร้อมลักษณะของเสาเข็ม คือเป็นแบบกลวง จึงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะกระทบต่ออาคารใกล้เคียงได้ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเสาเข็มไมโครไพล์ คือ มีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรวางแผนให้ดี มิฉะนั้นจะเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่คาดไว้ได้
ตามหลักทฤษฎี การลงเสาเข็มไมโครไพล์ควรลงให้ถึงชั้นดินแข็ง แต่มักจะมีข้อจำกัดเมื่อปฏิบัติจริง คือ ข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพ การต่อเติมบ้านจึงมักใช้เสาเข็มสั้น ซึ่งมีขนาดความยาวไม่เกิน 3 เมตร แต่ชั้นดินแข็งในกรุงเทพฯ อยู่ที่ความลึก 17-23 เมตร จึงทำให้มีแรงต้านน้ำหนักบ้านได้ไม่มาก และเจ้าของบ้านอาจจะต้องเตรียมพร้อมปัญหาบ้านทรุดที่จะเกิดขึ้นตามมา
สำหรับผู้ที่ไม่พบบ้านที่ลงเสาเข็มได้ถูกใจ และต้องการจะซื้อที่ดินเปล่านำมาปลูกบ้านด้วยตนเอง อาจจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านไว้ได้ที่บทความข้อกฎหมายควรรู้ก่อนสร้างบ้านใหม่บนที่ดินของตัวเอง เพื่อให้การสร้างบ้านที่จะเกิดขึ้น ไร้ปัญหาและถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ยังมีสิ่งที่ผู้ซื้อบ้านควรรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อบ้านอีกมากมาย โดยสามารถอ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อบ้านหลังแรกได้ที่บทความเรื่องอยากซื้อบ้านหลังแรก เริ่มต้นอย่างไร ต้องรู้อะไรบ้าง? และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้บ้านที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์