เหตุผลที่ต้องตรวจสอบโฉนดที่ดิน

DDproperty Editorial Team
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบโฉนดที่ดิน
ที่ผ่านมาคุณอาจเคยได้ยินข่าวมากมายเกี่ยวกับการต้มตุ๋นหลอกขายที่ดิน ซึ่งเป็นข่าวร้ายที่อยู่คู่กับการซื้อขายที่ดินมาหลายยุคหลายสมัย คุณจึงต้องพึงระวังอยู่เสมอเมื่อคิดจะซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินจากใครสักคนหนึ่ง และไม่ว่าคุณจะรู้จักกับผู้ขายมาก่อนหรือไม่ การตรวจสอบโฉนดที่ดินอย่างละเอียดก็เป็นเรื่องที่ควรทำทุกครั้งก่อนตกลงซื้อขาย ไม่เช่นนั้นอาจเสียใจภายหลังได้หากที่ดินที่เสียเงินซื้อไปนั้นไม่ใช่ของจริง หรือเสียเงินไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถครอบครองที่ดินนั้นได้
sportlight

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบโฉนดที่ดิน

1. โฉนดที่ดินปลอมหรือไม่

การตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าจริงหรือปลอมคือประเด็นแรกที่ผู้ซื้อต้องรีบกระทำก่อนตกลงซื้อเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารที่ดินมักจะทำได้แนบเนียนมาก รวมถึงการขีดฆ่าแก้ไขข้อความพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจดูไม่รู้เลยว่าเป็นของปลอม ดังนั้นการดูโฉนดที่ดินด้วยตาเปล่าจึงไม่มีประโยชน์อะไร ผู้ซื้อจึงควรขอสำเนาโฉนดที่ดินหรือเลขที่โฉนดที่ดินจากผู้ขาย แล้วนำไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินก่อนเพื่อให้รู้ว่ากำลังโดนหลอกขายโฉนดปลอมแบบที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งหรือไม่

2. แอบอ้างขายโฉนดที่ดินจริง

แม้ว่าโฉนดที่ดินจะเป็นของจริง แต่ผู้ขายกลับไม่ใช่เจ้าของตัวจริง และขโมยโฉนดที่ดินนี้มาขายหรือนำที่ดินจำนองนอกระบบมาขายโดยที่เจ้าของตัวจริงไม่ได้รับรู้หรือยินยอมด้วย บางกรณีอาจแนบเนียนถึงขั้นปลอมแปลงใบรับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินมาเลยทีเดียว ดังนั้นการตรวจสอบโฉนดที่ดินจนทราบชื่อเจ้าของนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง

3. โฉนดที่ดินถูกเพิกถอนสิทธิ์

ผู้ซื้ออาจไม่ทราบว่าที่ดินที่กำลังจะซื้อนั้นถูกหน่วยงานราชการเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองหรือยกเลิกโฉนดไปแล้ว ซึ่งในกรณีนี้ กรมที่ดินจะเรียกเอกสารคืนจากเจ้าของ แต่ถ้าเจ้าของแจ้งว่าเอกสารหาย โฉนดที่ดินฉบับที่หายไปนั้นก็ยังคงมีหน้าตาเหมือนโฉนดจริงทุกประการ แต่ใช้อ้างสิทธิ์การครอบครองไม่ได้แล้ว และก็กลายเป็นโฉนดปลอมอีกแบบหนึ่ง

4. โฉนดที่ดินติดจํานอง

โดยปกติแล้ว หากที่ดินติดจำนอง โฉนดที่ดินนั้นจะถูกเก็บไว้กับผู้รับจำนอง และไม่สามารถซื้อขายได้จนกว่าโฉนดที่ดินนั้นจะถูกไถ่ถอนหรือหลุดจำนองไปแล้วเท่านั้น แต่ก็พบเห็นหลายกรณีที่มีผู้นำที่ดินติดจำนองมาขาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นได้ เพราะฉะนั้นก่อนจะวางเงินมัดจำซื้อบ้านหรือที่ดิน ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบโฉนดที่ดินกับสำนักงานที่ดินว่าติดจำนองหรือไม่

5. ไม่สามารถซื้อขายที่ดินได้ตามกฎหมาย

ไม่ว่าผู้ขายจะรู้มาก่อนหรือไม่ แต่มีที่ดินอยู่บางประเภทที่เจ้าของที่ดินไม่มีสิทธิ์ซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของผู้อื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น ที่ดิน น.ส.2 หรือ น.ส.3 ที่ราชการออกให้เพื่อครอบครองและใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ และที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเป็นที่ดินเพื่อทำการเกษตรเท่านั้นและไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ยกให้ลูกหลานครอบครองต่อหรือคืนให้แก่รัฐได้

6. ที่ดินถูกอายัดหรือถูกยึด

ผู้ซื้อไม่สามารถทราบได้เลยว่า เจ้าของที่ดินกำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่ส่งผลให้ที่ดินถูกอายัดหรือถูกยึด ซึ่งกรณีนี้จะไม่ถูกระบุในเอกสารโฉนดที่ดิน แต่จะมีเพียงคำสั่งศาลที่ถูกส่งให้สำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการห้ามโอนโฉนดที่ดินของผู้ที่ถูกฟ้องร้อง ผู้ซื้อจึงต้องตรวจสอบโฉนดที่ดินกับสำนักงานที่ดินเท่านั้น

7. ที่ดินอยู่ระหว่างรังวัดหรือแบ่งแยก

ผู้ขายอาจนำโฉนดที่ดินผืนใหญ่แปลงงามมาขาย แต่ในขณะเดียวกัน ที่ดินผืนนั้นอาจกำลังถูกแบ่งโฉนดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อแยกขายหรือแบ่งมรดกกัน หากกระบวนการแบ่งแยกนี้ยังไม่เสร็จสิ้น โฉนดที่ดินฉบับเก่าก็ยังคงอยู่และต้องมีการยื่นเรื่องขอรังวัดที่ดินใหม่ ซึ่งอาจทำให้ขนาดที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การรีบร้อนซื้อที่ดิน โดยที่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนรังวัดและการออกโฉนดใหม่ อาจทำให้ผู้ซื้อขาดทุนจากพื้นที่ที่หายไปหลังรังวัดใหม่ได้
การตรวจสอบโฉนดที่ดิน

ข้อแนะนำในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน

1. ขอดูโฉนดที่ดินและขอสำเนา

ขั้นแรกในการตรวจสอบโฉนดที่ดินคือ การขอดูโฉนดที่ดินด้วยตาตนเองเพื่อยืนยันว่าผู้ขายถือโฉนดอยู่จริง ๆ ไม่ใช่การหลอกขายโดยไม่มีเอกสาร แต่คุณจะตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ได้ว่าเป็นโฉนดปลอมหรือจริง จึงจำเป็นต้องขอสำเนาเอกสารเพื่อนำไปตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

2. ติดต่อเจ้าของที่ดินคนปัจจุบัน

หากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่ระบุไว้ในบันทึกหลังโฉนด คุณจำเป็นต้องขอดูหนังสือแต่งตั้งนายหน้าจากเจ้าของที่ดินเป็นอันดับแรกก่อนทำสัญญาซื้อขายและจ่ายเงินมัดจำ หากเป็นไปได้ ให้ขอข้อมูลติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าของตัวจริงก่อนการซื้อขาย ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการแอบอ้างได้

3. ตรวจสอบโฉนดที่ดินกับกรมที่ดิน

หากไม่มั่นใจว่าโฉนดที่ดินที่กำลังจะซื้อนั้นถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถนำสำเนาหรือเลขที่โฉนดไปตรวจสอบกับกรมที่ดินเพื่อขอยืนยันข้อมูลและตรวจสอบสถานะของโฉนดว่าพร้อมซื้อขายหรือไม่ แต่ทั้งนี้คุณต้องสอบถามกับสำนักงานที่ดินในเขตที่รับผิดชอบที่ดินแปลงนั้นเท่านั้น เนื่องจากโฉนดที่ดินคู่ฉบับจะถูกเก็บไว้ที่นั่น จึงง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง

4. ตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์

ปัจจุบันกรมที่ดินมีบริการที่ช่วยให้คุณตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบโฉนดที่ดินผ่านเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th ของกรมที่ดิน รวมถึงแอปพลิเคชัน LandsMaps ที่ช่วยในการค้นหาที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ และตรวจสอบโฉนดที่ดิน
LandsMaps
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินกับกรมธนารักษ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่จะได้ข้อมูลในด้านราคาประเมิน ซึ่งอาจช่วยในการพิจารณาราคาที่ดินก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

5. ตรวจสอบโฉนดที่ดินจากประกาศบนเว็บไซต์กรมที่ดิน

อีกหนึ่งวิธีในการตรวจสอบโฉนดที่ดินคือดูผ่านระบบ e-LandsAnnouncement ขึ้น ซึ่งเป็นระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อการรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงประกาศของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศทั้ง 461 สาขา ผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน หรือที่ http://announce.dol.go.th ได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
ระบบ e-LandsAnnonucement ตรวจสอบประกาศที่ดิน
ทั้งนี้ จากเดิมตามระเบียบกรมที่ดินจะต้องปิดประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ โดยปัจจุบันมีการปิดประกาศทั่วประเทศกว่า 600,000 เรื่องต่อปี
โดยกรมที่ดินได้พัฒนาระบบประกาศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษาสิทธิให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมประเภทที่ต้องมีการประกาศก่อนการจดทะเบียน โดยสามารถค้นหาและดูประกาศจากจังหวัด สำนักงานที่ดินที่ต้องการติดต่อ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ขอ หรือประเภทประกาศ เช่น มรดก ใบแทน ออกโฉนด รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ม.61) จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และจดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น
ข้อแนะนำในการตรวจสอบโฉนดที่ดินทั้งหมดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เหล่ามิจฉาชีพมาหลอกขายที่ดิน รวมทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินได้อีกด้วย ขอเพียงใช้เวลาเพิ่มสักนิดเพื่อตรวจสอบโฉนดที่ดิน ก็จะช่วยให้คุณได้กลายเป็นเจ้าของที่ดินของจริงได้อย่างราบรื่น
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน