แบบบ้าน 3 แสน ของ กทม. และสำนักโยธา แจกฟรี ไม่ต้องเสียค่าออกแบบ

DDproperty Editorial Team
แบบบ้าน 3 แสน ของ กทม. และสำนักโยธา แจกฟรี ไม่ต้องเสียค่าออกแบบ
อยากมีบ้านแต่มีงบประมาณหลักแสน ก็สามารถสร้างบ้านราคาประหยัด มีแบบบ้าน 3 แสนบาท จากหน่วยงานราชการ แบบบ้านสำเร็จรูปที่คิดคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาให้ไม่เกินงบ เน้นออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย และยังตอบโจทย์การอยู่อาศัย รวบรวมแบบบ้าน 3 แสนบาทมาให้ดูเป็นไอเดีย รวมถึงข้อควรรู้ต่าง ๆ เมื่อเลือกใช้แบบบ้านแจกฟรีในการก่อสร้างบ้าน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

แบบบ้านกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักโยธา

แบบบ้าน 3 แสนบาทที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักโยธา แบบบ้านสวยในโครงการแบบบ้านยิ้ม…เพื่อประชาชนระยะที่ 3" รวมบ้านสวย ดี มีมาตรฐาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมปลูกสร้างได้ทันที สามารถนำไปก่อสร้างในพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างมีความเหมาะสม จากทั้งหมด 120 แบบบ้าน ดังนี้

1. แบบบ้านกรมเขา

แบบบ้าน 3 แสน ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักโยธา
บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า พื้นที่ใช้สอยประมาณ 44 ตารางเมตร ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 เมตร ลึก 12.00 เมตร* ราคาก่อสร้างประมาณ 374,000 บาท**

2. แบบบ้านกระดุมทอง

แบบบ้าน 3 แสน ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักโยธา
บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า พื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตารางเมตร ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.20 เมตร ลึก 7.60 เมตร* ราคาก่อสร้างประมาณ 382,500 บาท**
*เป็นขนาดที่ดินคร่าว ๆ เพื่อประกอบการเลือกแบบบ้านโดยขนาดที่ดินที่สามารถก่อสร้างได้จริง อาจจะน้อยกว่า-มากกว่าขนาดดังที่ระบุ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างของภาครัฐ จะพิจารณาจากข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละพื้นที่
**ราคาค่าสร้างข้างต้น ไม่รวมค่าวัสดุที่เจ้าของบ้านต้องจัดซื้อของได้แก่ วัสดุปูพื้น สุขภัณฑ์ ดวงโคม ปลั๊กไฟ หรือตามแต่เจ้าของบ้านกับผู้รับจ้างตกลงกันเอง
ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบบ้าน 3 แสนบาท เพื่อนำไปก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ถูกต้องตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ทุกประการ โดยสามารถติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ได้ที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต 50 เขต ตามที่อยู่ของพื้นที่ดินที่จะก่อสร้างบ้าน

แบบบ้านแจกฟรี นำไปสร้างบ้านได้เลยหรือไม่

สำหรับคนที่อยากสร้างบ้าน มองหาแบบบ้านสวย ๆ ด้วยการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเห็นว่ามีหลาย ๆ เว็บไซต์ที่แจกแบบบ้านฟรี แบบบ้าน 3 แสนบาท แต่รู้หรือไม่ว่าแบบบ้านแจกฟรีนั้น ๆ ยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้ ด้วย 2 เหตุผล ดังนี้

1. แบบบ้านแจกฟรี ยังต้องยื่นขออนุญาต

แบบบ้านที่สามารถนำไปใช้สร้างได้จริงแบบถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องมีการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบก่อน โดยในการยื่นขออนุญาต ก็จำเป็นจะต้องใช้แบบบ้านมาตรฐาน ที่แสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบแสดงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบแสดงรายละเอียดการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ แบบแสดงระบบประปาและสุขาภิบาล เป็นต้น
นอกจากนั้นแล้วยังต้องผ่านการรับรองอนุมัติแบบจากวิศวกรและสถาปนิกผู้มีใบประกอบวิชาชีพ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านได้ ดังนั้น แบบบ้านแจกฟรีจึงถือเป็นแบบบ้านที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ยังไม่สามารถใช้สร้างบ้านได้ตามกฎหมาย
แบบบ้าน 3 แสน ยังคงต้องมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

2. แบบบ้านแจกฟรี ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการสร้างบ้านให้สมบูรณ์แบบ

แม้จะนำแบบบ้านแจกฟรีนั้นไปให้วิศวกรและสถาปนิกตรวจสอบจนผ่านการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน แต่แบบบ้านแจกฟรีก็ยังไม่มีแบบขยายโดยละเอียด รวมถึงแบบสถาปัตยกรรม ที่เหมาะกับการสร้างบ้านโดยสมบูรณ์
หากไม่ทำแบบขยายโดยละเอียดก่อนสร้างบ้าน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เช่น ไม่สามารถจัดทำรายการวัสดุและสั่งซื้อพร้อมประเมินราคาก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่มีการระบุรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอย่างชัดเจน รูปแบบที่ดินของเรา อาจไม่เหมาะกับรูปแบบที่ดินที่เป็นไปตามแบบบ้านแจกฟรี เพราะแบบบ้านแจกฟรีเป็นการสมมติ ที่ไม่ได้ออกแบบจากพื้นที่จริง
หรือในรายละเอียดของงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล การเดินสายไฟ ท่อประปา หรือแม้กระทั่งตำแหน่งการวางถังเก็บน้ำต่าง ๆ เมื่อถึงคราวก่อสร้างจริง ก็จะทำให้เกิดปัญหา เสียเวลา และเสียงบประมาณในการก่อสร้างมากขึ้น

ทำอย่างไรให้แบบบ้านแจกฟรี ใช้สร้างบ้านได้จริง

เมื่อได้แบบบ้าน 3 แสนบาท แบบบ้านฟรีที่ถูกใจ และต้องการให้สามารถใช้แบบบ้านนี้สร้างบ้านได้จริง ต้องดำเนินการทำให้แบบบ้านนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการสร้าง ดังนี้
ขั้นตอนในการดำเนินการรายละเอียด
จัดหาสถาปนิก และวิศวกรวิชาชีพสำรวจพื้นที่จริง และออกแบบให้เป็นแบบบ้านมาตรฐาน พร้อมลงชื่ออนุมัติรับรอง เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ขออนุญาตก่อสร้างบ้านยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ
ระบุว่าสถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวกร ในแบบบ้านที่ยื่นขออนุญาตแบบบ้านที่ยื่นขออนุญาต ต้องระบุว่าใครเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และใครเป็นวิศวกรผู้คำนวณโครงสร้าง และรับรองรายการคำนวณ
จัดทำแบบขยายโดยละเอียดเมื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านแล้ว ต้องนำแบบบ้านมาจัดทำแบบขยายโดยละเอียด ให้สามารถใช้ในการสร้างบ้านได้จริง
อย่างไรก็ดี แบบบ้านแจกฟรีที่สามารถใช้สร้างบ้านได้เลย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบบ้านแจกฟรีของหน่วยงานราชการ เช่น 6 แบบบ้านฟรี ธอส. แบบบ้านชั้นเดียว-แบบบ้านสองชั้น, แบบบ้านฟรี กทม. ค่าก่อสร้างเริ่มต้นไม่ถึง 4 แสน หรือแบบบ้านสองชั้น 5 แบบ 5 สไตล์ แบบบ้านฟรี จากสำนักการโยธา สามารถดูเพิ่มเติมได้
แบบบ้านแจกฟรีของหน่วยงานรัฐ จะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่าเอกสารเท่านั้น และสามารถใช้สร้างบ้านได้เลยโดยไม่ต้องดำเนินการจัดจ้างสถาปนิกหรือวิศวกรมาอนุมัติแบบ ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านได้ ตอบโจทย์คนที่มีงบประมาณจำกัด มองหาแบบบ้าน 3 แสนบาท, แบบบ้าน 4 แสนบาท หรือแบบบ้านไม่เกินเล้าน ให้คุณสร้างบ้านสวยในฝันได้ตามงบประมาณที่มี
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน