เช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ด้วย 4 วิธี ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว

DDproperty Editorial Team
เช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ด้วย 4 วิธี ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว
อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าโฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์บนที่ดินนั้น ๆ ดังนั้นนอกจากจะรู้จักกับความสำคัญของโฉนดที่ดินและเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็ต้องรู้จักประเภทต่าง ๆ ของโฉนดที่ดินซี่งมีหลายประเภทด้วยกัน
โดยยิ่งไปกว่านั้นหากใครเป็นนักลงทุน หรือมีการเปลี่ยนมือเจ้าของบนที่ดินบ่อย ๆ ตลอดจนการจำนองโฉนดที่ดินไว้กับผู้อื่นจะต้องรู้จักการตรวจเช็กโฉนดที่ดินให้เป็น เพราะในปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารถือถือเป็นหนึ่งในคดียอดนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแทบทุกวัน สังเกตได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีการออกข่าวฟ้องร้องเป็นคดีความใหญ่โต
ส่วนใหญ่โฉนดที่ดินที่มีการปลอมแปลงจะเป็นโฉนดที่ดินประเภท นส.4จ หรือโฉนดที่ดินที่เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สามารถทำการซื้อขายได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโฉนดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โฉนดที่ดินปลอม จะต้องรู้วิธีตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงไหม หรือแท้จริงแล้วที่ดินของเรานั้นได้หลุดลอยกลายเป็นของมิจฉาชีพแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปหยิบโฉนดที่ดินมาตรวจสอบเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กันได้เลย
เช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ด้วย 4 วิธี ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว
จากภาพเป็นตัวอย่างโฉนดที่ดินประเภท นส.4จ โดยทั่วไปการปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดินจะมีการเลียนแบบข้อมูลต้นฉบับให้เหมือนกับโฉนดที่ดินของจริงมากที่สุด ดังนั้นเราสามารถสังเกตสิ่งที่ปลอมแปลงบนโฉนดที่ดินด้วยตาเปล่าได้ยากมากบนโฉนดที่ดินของปลอม แต่ก็ยังสามารถตรวจสอบเบื้องต้นจากลักษณะและลายลักษณ์อักษรบนโฉนดที่ดินได้ คือ

1. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าจากการเขียนลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่

เช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ด้วย 4 วิธี ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว
จากตัวอย่างโฉนดที่ดินจะเห็นว่าท้ายโฉนดที่ดินด้านล่างจะมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่อยู่ โดยส่วนใหญ่จะใช้หมึกสีดำเซ็นลายเซ็น พร้อมมีชื่อตรายางประทับบนลายเซ็น และกำกับวันที่ไว้ด้านหลัง หากมีการใช้หมึกสีอื่นในการเซ็นลายเซ็น หรือไม่มีตราประทับให้สงสัยไว้ก่อนว่าโฉนดฉบับนี้เป็นของปลอม
โดยเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเท่านั้น โฉนดที่ถืออยู่อาจเป็นของจริงก็ได้ เนื่องจากโฉนดที่ดินบางฉบับอาจมีการใช้หมึกสีน้ำเงินหรือสีอื่น ๆ ก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อพบหมึกสีอื่นให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและไปตรวจสอบจุดอื่น ๆ บนโฉนดที่ดินต่อไป

2. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าจากประวัติที่ดินด้านหลังโฉนด

ตัวอย่างจากสำเนาด้านหลังของโฉนดที่ดินจริง
ตัวอย่างจากสำเนาด้านหลังของโฉนดที่ดินจริง
ที่ด้านหลังของโฉนดที่ดินจะมีสารบัญจดทะเบียน เป็นเหมือนประวัติบันทึกรายการจดทะเบียนนิติกรรมในโฉนดที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง โดยด้านหลังของโฉนดที่ดินจะมีตารางการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสิทธิที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่ตรงกับความเป็นจริงตามประวัติของโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินรับรู้มา ก็ให้เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินที่ถืออยู่นั้นอาจเป็นโฉนดที่ดินปลอม และมาดุที่จุดสำคัญต่อไป

3. ตรวจสอบสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจากลายน้ำสัญลักษณ์ตราครุฑบนโฉนดที่ดินที่

เช็กโฉนดที่ดินจริงหรือปลอม ด้วย 4 วิธี ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว
เมื่อตรวจสอบด้วยตาเปล่าแล้ว หากเกิดข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินเป็นของปลอม ต่อมาให้มาตรวจสอบที่รูปลักษณ์ของโฉนดที่ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โฉนดที่ดินในนปัจจุบันจะมีขนาดที่ 24 x 36 ซม. เนื้อกระดาษจะมีลักษณะเส้นใยพิเศษออกสีเหลือง และมีสัญลักษณ์ลายน้ำของตราครุฑอยู่กลางโฉนดที่ดิน ซึ่งจุดนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องทำการส่องดูโดยยกขึ้นส่องกับไฟจะเห็นสัญลักษณ์ตราครุฑอยู่ในวงกลม 2 วง พร้อมมีอักษรลายน้ำกำกับด้านล่างว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย

DDproperty Tip

หากใครทำแล้วไม่เจอสัญลักษณ์ลายน้ำดังกล่าวก็ให้ทำใจไว้เลยว่าโฉนดที่ถืออยู่นั้นเป็นของปลอม แต่ถ้าหากมีลายน้ำชัดเจนก็อย่าเพิ่งแน่ใจไปว่าโฉนดนั้นเป็นของจริง

4. ตรวจสอบด้วยการนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดิน

สำนักงานที่ดิน
สำนักงานที่ดิน
หากตรวจเช็กแล้วเกิดข้อสงสัย และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโฉนดที่ดินในมือนั้นเป็นของปลอม ให้ตั้งสติดี ๆ และใจเย็น ๆ อย่าเพิ่งนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปเผาทิ้ง เนื่องจากโฉนดที่ดินตัวจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ฉบับ คือฉบับที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินเป็นคนเก็บรักษา และอีกฉบับจะถูกเก็บไว้สำนักงานงานที่ดิน
ดังนั้นเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าโฉนดเป็นฉบับปลอมให้ใช้วิธีสุดท้ายคือการไปที่สำนักงานที่ดินแล้วไปขอสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกัน เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโฉนดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกที แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าโฉนดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของปลอม 100% ให้เตรียมไปแจ้งความและดำเนินคดีทางกฎหมายได้เลย
สิ่งสำคัญสำหรับวิธีป้องกันมิจฉาชีพต่าง ๆ และรักษาสิทธิกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองก็คือการนำโฉนดไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมไปถึงเข้าไปตรวจสอบบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อป้องกันการรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือการครอบครองปรปกษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์