โพลล์ชี้นักเศรษฐศาสตร์เห็นด้วยกับการเก็บภาษีที่ดิน

DDproperty Editorial Team
โพลล์ชี้นักเศรษฐศาสตร์เห็นด้วยกับการเก็บภาษีที่ดิน
โพลล์เผยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดจัดเก็บภาษีที่ดิน โดยสนอให้เริ่มจัดเก็บจากบ้านที่มีราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป แต่ยังไม่เชื่อว่าภาษีดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริง
จากการสำรวจความคิดเห็นโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ในองค์กรชั้นนำ 29 แห่ง จำนวน 65 คน ในหัวข้อ “ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ช่วงระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่านักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 58.5 เห็นด้วยกับแนวคิดการจัดเก็บภาษีฯ ดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้บ้าง ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์อีกร้อยละ 20.0 ไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยมองว่าควรเน้นเก็บภาษีเฉพาะกับผู้มีที่ดินจำนวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงผู้มีบ้านราคาแพงๆ
สำหรับการยกเว้นภาษีนั้น นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 55.4 เห็นว่าการยกเว้นภาษีสำหรับที่มีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทนั้นยังไม่เหมาะสม ควรยกเว้นในระดับที่สูงกว่านี้ เช่น ไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ถึงร้อยละ 33.8 ที่เห็นว่าการยกเว้นดังกล่าวเหมาะสมแล้ว
ในส่วนของอัตราภาษีที่อยู่อาศัยที่จัดเก็บ นักเศรษฐศาสตร์กว่าร้อยละ 55 เห็นว่าการจัดเก็บในอัตรา 0.1% ของราคาประเมินนั้นเหมาะสมแล้ว แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 17 ที่เห็นว่าควรใช้อัตราการจัดเก็บแบบก้าวหน้า
สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมในอัตรา 0.05% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 41.5 ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นอัตราที่สูงเกินไป เพราะเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอนและได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ลดลง ดังนั้น การเรียกเก็บภาษีจะเป็นการสร้างต้นทุนและภาระให้กับเกษตรกร แต่ควรมีมาตรการกับนายทุนหรือผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตัวจริง
101540991 - close up of woman hand calculating her monthly expenses with calculator.  debt.
ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 56.9 มองว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ช่วยลดการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร, ร้อยละ 50.8 เห็นว่าภาษีดังกล่าวไม่ช่วยสร้างความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ และร้อยละ 32.3 เห็นว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คนในท้องถิ่นจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไม่มีส่วนทำให้การเมืองท้องถิ่นมีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม คำนวณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งวงเงินกู้ การผ่อนชำระรายเดือนและสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้ที่นี่
อ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กาญจนา พาหา บรรณาธิการ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ araya@ddproperty.com
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้านให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ