20 วันดีปี 2564 ฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่

DDproperty Editorial Team
20 วันดีปี 2564 ฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่
ในการถือฤกษ์ยามนั้น สิ่งที่สำคัญคือการอาศัยจังหวะฟ้าดินในการให้พลังสิริมงคล ในโหราศาสตร์ไทย การขึ้นบ้านใหม่ การเปิดกิจการร้านค้า การแต่งงาน ดูรวม ๆ อาจเหมือนเป็นงานมงคลในลักษณะเดียวกัน แต่ในรายละเอียดแล้วมีข้อปลีกย่อยต่างกันไป
สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ที่เหมาะสม จะใช้ได้อยู่หลายฤกษ์ ทั้งนี้อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก แต่ถ้าจะให้ใช้อย่างง่ายและอยู่ในความเป็นสิริมงคลเบื้องต้น คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ นักพยากรณ์ชื่อดัง เจ้าเก่าเจ้าเดิมขอแนะนำ 20 วันดีปี 2564 ดังนี้

วันดีโดยใช้ฤกษ์ดาว

1. ใช้ฤกษ์ที่ครองด้วยดาวศุกร์ (6) ดีที่สุด เพราะดาวศุกร์คือดาวแห่งศิลปะ ความงาม ความรัก ความสุข และการเงิน ซึ่งในหมวดฤกษ์ ก็คือกลุ่มมหัธโนฤกษ์ ซึ่งมีความหมายอีกชั้นว่า เป็นฤกษ์ของผู้มั่งคั่ง ผู้ร่ำรวย ถือว่าเป็นฤกษ์เบิกประตูชัยให้ชีวิต เพื่อความเจริญผาสุกในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
2. ใช้ฤกษ์ที่ครองด้วยดาวเสาร์ (7) ดีในลำดับต่อมา เพราะเสาร์คือความแข็งแรง ความมั่นคง ความอดทน เป็นดาวแห่งกระดูกสันหลังแห่งชีวิต ซึ่งก็คือฤกษ์ในกลุ่มราชาฤกษ์ ซึ่งหมายถึงเจ้าแห่งแผ่นดิน อันเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเข้าอยู่ในบ้านเรือนที่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม ราชาฤกษ์เป็นฤกษ์ที่แรง ควรพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ประกอบกันด้วย จะใช้ให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้ประกอบฤกษ์ในดวงชะตาอย่างเจาะจง
3. ใช้ฤกษ์ที่ครองด้วยดาวจันทร์ (2) เพราะจันทร์คือแม่ คู่ชีวิตเพศหญิง ความอุดมสมบูรณ์แก่บุตร และรายได้การเงิน ซึ่งก็คือฤกษ์ในกลุ่มภูมิปาโลฤกษ์ อันหมายถึงฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดิน ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์มีความหมายที่ดีสำหรับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดิน
หมายเหตุ ฤกษ์นี้ใช้ได้กับงานมงคลหลายอย่าง แต่หากจะขึ้นบ้านใหม่ ให้ดีควรพิจารณาประกอบฤกษ์ชะตาของเจ้าบ้านด้วย
สำหรับในทางเหนือล้านนา ก็มีคติการให้ฤกษ์ยามต่างออกไป โดยจะนิยมใช้ดิถีดาวจันทร์เป็นหลัก ประกอบกับฤกษ์มงคลประจำวัน เช่น ฤกษ์นันทาดิถี ใช้สร้างบ้านใหม่, ฤกษ์ริทธาดิถี ใช้ทำความสะอาดบ้านเรือน, ฤกษ์วันสิทธิโชค มหาสิทธิโชค เป็นวันแห่งความสำเร็จ, ฤกษ์ราชาโชค วันดีของการซื้อบ้าน

ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันไหน

ข้อห้ามของการขึ้นบ้านใหม่ ควรเลี่ยงการขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์ และวันพุธ แม้ว่าดาวเสาร์จะเป็นดาวเจ้าฤกษ์แห่งราชาฤกษ์ แต่เป็นดาวบาปเคราะห์ และถือว่าเสาร์คือความทุกข์ยากเศร้าโศก จึงไม่เหมาะกับงานมงคล ส่วนวันพุธ เพราะดาวพุธคือเจ้าแห่งความรวนเรแปรปรวน จึงไม่นิยมใช้ในงานมงคลที่ต้องการความยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้วันที่ดีที่สุดสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ จึงควรเป็นวันจันทร์ และวันพฤหัส ด้วยเป็นวันของดาวศุภเคราะห์ ความรื่นรมย์สวยงาม และความมั่นคง

20 วันดีปี 2564 สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ทำการมงคลแก่บ้านเรือน

วันดีปี 2564 ที่เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หรือทำการมงคลแก่บ้านเรือน ได้แก่

10 มกราคม 2564

– วันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ
– วันสิทธิโชค ราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์
– วันร้ายกลายเป็นดี ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นแรม 12 ค่ำ

24 มกราคม 2564

– วันอาทิตย์ ขึ้น 11 ค่ำ
– วันสิทธิโชค ภูมิปาโลฤกษ์
– วันร้ายกลายเป็นดี ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นออก 11 ค่ำ

29 มกราคม 2564

– วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ
– วันอมริสสโชค วันราชาโชค วันไชยโชคสมโณฤกษ์
– วันช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันนันทาดิถี ควรแก่การปลูกสร้างบ้านใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2564

– วันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ มหัธโณฤกษ์
– วันช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นแรม 2 ค่ำ

26 มีนาคม 2564

– วันศุกร์ ขึ้น 13 ค่ำ ทลิทโฤกษ์ ต่อด้วยมหัทธโนฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี วันหัวเรียงหมอน
– วันชัยยะปราบจมปูดี ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 13 ค่ำ

29 มีนาคม 2564

– วันจันทร์ แรม 1 ค่ำ ภูมิปาโลฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี
– วันช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 1 ค่ำ

25 เมษายน 2564

– วันอาทิตย์ ขึ้น 13 ค่ำ ภูมิปาโลฤกษ์ ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน
– วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 14 ค่ำ

29 เมษายน 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์
– วันล้างมือคอยท่ากิน ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 3 ค่ำ วันล้างมือคอยท่ากิน

10 พฤษภาคม 2564

– วันจันทร์ แรม 13 ค่ำ ทลิทโทฤกษ์ ต่อด้วยมหัทธโนฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี วันหัวเรียงหมอน
– วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 14 ค่ำ

27 พฤษภาคม 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ สมโณฤกษ์ ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี
– วันช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 1 ค่ำ

24 มิถุนายน 2564

– วันพฤหัส จันทร์เพ็ญ 14 ค่ำ สมโณฤกษ์ ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์
– วันปุณณาดิถี ฟ้าตีแส่งเศษ 5 เป็นวันมงคลของล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 15 ค่ำ

27 มิถุนายน 2564

– วันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ ภูมิปาโลฤกษ์ ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี
– วันล้างมือคอยท่ากิน ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาก็เป็นวันแรม 3 ค่ำ

9 สิงหาคม 2564

– วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ สมโณฤกษ์ ต่อทลิทโทฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี
– วันช้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรม ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 1 ค่ำ

22 สิงหาคม 2564

– วันอาทิตย์ จันทร์เพ็ญ เทศาตรีฤกษ์ ต่อด้วยเทวีฤกษ์
– วันมหาสิทธิโชค
– ล้านนาเป็นวันออก 14 ค่ำ

6 กันยายน 2564

– วันจันทร์ แรม 15 ค่ำ ทลิทโทฤกษ์ ต่อด้วยมหัทธโนฤกษ์
– วันหัวเรียงหมอน
– ล้านนาเป็นวันแรม 14 ค่ำ

20 กันยายน 2564

– วันจันทร์ ขึ้น 13 ค่ำ ราชาฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี ดิถีเรียงหมอน
– วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 14 ค่ำ

15 พฤศจิกายน 2564

– วันจันทร์ขึ้น 11 ค่ำ ราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี วันหัวเรียงหมอน
– วันขี้ร้ายกลายเป็นดี ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 11 ค่ำ

22 พฤศจิกายน 2564

– วันจันทร์ แรม 3 ค่ำ เทศาตรีฤกษ์ ต่อด้วยเทวีฤกษ์
– วันอัมมริสโชค วันไชยะโชค ราชาโชค
– ล้านนาเป็นวันแรม 3 ค่ำ

25 พฤศจิกายน 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 6 ค่ำ ราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี
– วันลงสำเภาไปค้า ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 6 ค่ำ ลงสำเภาไปค้าเป็นวันดี

2 ธันวาคม 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ำ เทวีฤกษ์ (ภายในเวลาไม่เกิน 17.59 น.)
– วันฤกษ์ชัยดี วันหัวเรียงหมอน
– วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 13 ค่ำ
วันดีปี 2564 เพิ่มเติม ที่เหมาะกับงานมงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

วันดีปี 2564 เพิ่มเติม ที่เหมาะกับงานมงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

กรณีหาฤกษ์ยามได้ไม่ตรงกำหนดเวลาชีวิต วันเพิ่มเติมเหล่านี้ มีมงคลอยู่มาก แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่เป็นบางส่วน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีแก้เคล็ด หรือแก้ไขด้วยวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม จึงแนะนำให้ปรึกษาโหราจารย์อีกครั้ง

11 เมษายน 2564

– วันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ ราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์
– วันมหาสิทธิโชค วันหัวเรียงหมอน
– เป็นวันทำการมงคลพอได้ แต่ไม่ดีนัก ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

20 พฤษภาคม 2564

– วันพฤหัสบดี ขึ้น 9 ค่ำ ทลิทโทฤกษ์ ต่อด้วยมหัทธโนฤกษ์
– วันสิทธิโชค
– วันนี้ตกเสี้ยนพระราม ไม่ดีนัก แต่ก็พอใช้ได้ ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม
– ล้านนาเป็นวันออก 9 ค่ำ

24 พฤษภาคม 2564

– วันจันทร์ ขึ้น 13 ค่ำ เทศาตรีฤกษ์ ต่อด้วยเทวีฤกษ์
– วันฤกษ์ชัยดี ดิถีเรียงหมอน
– วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันเสีย แต่ออก 13 ค่ำ จึงอาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

6 มิถุนายน 2564

– วันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ ทลิทโทฤกษ์ ต่อด้วยมหัทธโนฤกษ์
– วันสิทธิโชค วันฤกษ์ชัยดี
– วันร้ายกลายเป็นดี ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันเสีย แต่แรม 13 ค่ำ วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) จึงอาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

1 กรกฎาคม 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 7 ค่ำ ราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์
– วันมหาสิทธิโชค
– ล้านนาเป็นวันแรม 7 ค่ำ ตกวันเคราะห์อยู่หน้า จึงอาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

6 สิงหาคม 2564

– วันศุกร์ แรม 13 ค่ำ เทวีฤกษ์ ต่อเพชฌฆาตฤกษ์
– วันหัวเรียงหมอน วันไชยะปราบจมปู (วันชนะอุปสรรคทั้งปวง) ดิถีมงคลของทางล้านนา
– แต่ล้านนาเป็นวันแรม 12 ค่ำ อาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

26 สิงหาคม 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ สมโณฤกษ์ ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์
– วันอมริสสโชค วันไชยะโชค ดิถีเรียงหมอน
– ล้านนาเป็นวันแรม 3 ค่ำ ล้างมือคอยท่ารอกิน แต่ตกวันเสียประจำเดือน ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

– 27 สิงหาคม 2564

– วันศุกร์ แรม 5 ค่ำ ทลิทโทฤกษ์ ต่อด้วยมหัทธโนฤกษ์
– วันหัวเรียงหมอน
– ล้านนาเป็นวันแรม 4 ค่ำ ตกดิถีไม่ดีนัก แต่มีฤกษ์ดีอื่นๆ ประกอบ ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

2 กันยายน 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 11 ค่ำ เทวีฤกษ์ (ภายในเวลาไม่เกิน 16.29 น.)
– วันฤกษ์ชัยดี
– วันร้ายกลายเป็นดี ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันแรม 10 ค่ำ ตกวันเสียประจำเดือน และดิถีไม่ดีนัก ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

10 กันยายน 2564

– วันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เทศาตรีฤกษ์ ต่อด้วยเทวีฤกษ์
– วันล้างมือท่าคอยกิน ดิถีมงคลของทางล้านนา
– ล้านนาเป็นวันออก 4 ค่ำ ตกวันเสียประจำเดือน จึงอาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

25 ตุลาคม 2564

– วันจันทร์ แรม 5 ค่ำ เทศาตรีฤกษ์ ต่อด้วยเทวีฤกษ์ (ภายในเวลาไม่เกิน 16.08 น.)
– วันสิทธิโชค
– ล้านนาเป็นวันแรม 4 ค่ำ ตกวันเสียประจำเดือน อาจได้อย่างเสียอย่างควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2564

– วันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ มหัทธโนฤกษ์ (ภายในเวลาไม่เกิน 03.01 ของเช้าวันรุ่งขึ้น)
– ล้านนาเป็นวันออก 14 ค่ำ ดิถีทางล้านนาไม่ดีนัก อาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม

23 ธันวาคม 2564

– วันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ สมโณฤกษ์ ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์
– วันอมมริสโชค ดิถีเรียงหมอน
– ล้านนาเป็นวันแรม 4 ค่ำ ตกวันเสียประจำเดือน อาจได้อย่างเสียอย่าง ควรปรึกษาโหราจารย์เพิ่มเติม
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์