3 เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้ซื้อบ้าน

DDproperty Editorial Team
3 เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้ซื้อบ้าน

“ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้บ้าน ต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาให้ดี”

คนที่กำลังวางแผนกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน คงกำลังมองหาโปรโมชันต่างๆ ของแต่ละธนาคารที่ออกมาให้เลือกกันอย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่กำลังจะกู้เงินซื้อบ้าน เพราะนอกจากจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำแล้ว บางแห่งยังมีเงื่อนไข “ฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆ” เป็นของแถมอีกด้วย นับว่าเป็นแรงจูงใจที่ดี ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องทราบก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้บ้าน เพื่อป้องกันการทำผิดเงื่อนไขในสัญญา และอาจจะทำให้มีผลกระทบกับตัวเอง เช่น เสียค่าปรับ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย จะมาแนะนำ

3 เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้ซื้อบ้าน

Banks refuse loans to buy homes. Real Estate concept
สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขที่อาจจะพบในสัญญาเงินกู้ได้ เช่น บางธนาคารได้ออกโปรโมชัน ฟรีค่าจำนอง 1% ไม่เกิน 200,000 บาท ฟรีบริการย้ายบ้าน ฟรีคูปองซื้อเฟอร์นิเจอร์ 10,000 บาท เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ ประกอบด้วย
1. ต้องทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านเต็มวงเงินและเต็มระยะเวลากู้
2. ปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีเบี้ยปรับ 3% ของยอดคงเหลือ
3. ไถ่ถอนก่อน 5 ปีนับจากวันที่ทำสัญญากู้ (ในทุกกรณี) ต้องคืนค่าจำนอง 1% ให้แก่ธนาคาร
ตัวอย่างเช่น หากกู้เงิน 2,000,000 บาท และจำนองเต็มวงเงิน เสียค่าจำนอง 1% เท่ากับ 20,000 บาท ถ้าต้องการไถ่ถอนปิดบัญชีด้วยเงินสด ในปีที่ 4 ต้องคืนเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับธนาคารเต็มจำนวน ส่วนค่าปรับ 3% ไม่ต้องเสีย เพราะระยะเวลากู้เกิน 3 ปี แต่ถ้ารอให้เกิน 5 ปี จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ให้กับธนาคาร เพราะสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของค่าปรับที่ต้องเสีย ลูกค้าต้องนำมาเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อไป เพื่อให้ครบตามเงื่อนไข 5 ปี ว่าเงินค่าปรับจำนวนนี้จะคุ้มกับที่จะปิดภาระหนี้หรือไม่
ดังนั้น ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้บ้าน หรือสัญญาประเภทอื่นๆ ต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาให้ดี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด
หลังจากที่ศึกษาเงื่อนไขสำคัญทั้ง 3 เงื่อนไขแล้ว ลองอ่านบทความที่คุณอาจสนใจ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมอ่านรีวิวโครงการใหม่ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย พฤทธิ์ จำรัสพันธุ์ AFPTTM K-Expert ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ