4-คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนกู้ซื้อบ้าน

DDproperty Editorial Team
4-คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนกู้ซื้อบ้าน
ปัจจุบันการค้นหาอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าเมื่อก่อน เพราะ DDproperty ทำให้การค้นหาบ้าน ทั้ง บ้านโครงการใหม่ และ บ้านมือสอง นั้นสามารถทำได้โดยสะดวกเพียงแค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา การเจอบ้านที่ถูกใจ ในทำเลที่ต้องการ และราคาที่ใช่จึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านผู้ซื้อมักลืมไปว่ายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนซื้อบ้านถึง 4 เรื่อง โดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยการกู้ซื้อบ้าน

มีรายได้เพียงพอกับวงเงินกู้ที่ต้องการหรือไม่

ในการขอวงเงินกู้ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นโดยหลักการเบื้องต้นแล้วจะประมาณการจำนวนเงินผ่อนต่องวดเท่ากับ 6,000 บาท ต่อยอดวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ดังนั้นหากต้องการขอสินเชื่อบ้านในวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ก็ประมาณงวดผ่อนชำระได้เท่ากับ 12,000 บาทต่อเดือน

มีหนี้สินค้างชำระหรือไม่

แต่งวดผ่อนชำระต่องวดที่ประมาณการมาจากเงินกู้นั้นจะต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ ตามเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินที่ว่าด้วยความสามารถในการชำระหนี้ของบุคคลทั่วไป ดังนั้นหากผู้กู้มีหนี้สินที่ค้างชำระ ผูกพันอยู่ก่อนหน้า เช่น อยู่ระหว่างผ่อนรถ อยู่ระหว่างชำระหนี้บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งหนี้สินที่ค้างชำระอยู่นี้จะทำให้ความสามารถชำระหนี้สินเชื่อบ้านต่ำกว่า 40% และย่อมหมายถึงการขอวงเงินกู้ที่ได้น้อยลง

มีรายได้แน่นอนหรือไม่

การมีรายได้ที่ไม่คงที่นั้นย่อมหมายถึงความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ธนาคารประเมินว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ การกู้ซื้อบ้านของผู้กู้ที่เป็นพนักงานประจำ มักจะไม่มีปัญหาในประเด็นนี้เนื่องจากมีรายได้ที่ต่อเนื่องและค่อนข้างคงที่ ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติให้ผู้กู้ที่มีงานทำและมีรายได้แน่นอนต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และในช่วง 2 ปีนั้นจะมีการย้ายงานก็ไม่เป็นประเด็น และสำหรับ การกู้บ้านของผู้มีอาชีพอิสระ ถ้าหากมีการเตรียมพร้อมด้านหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพและหลักฐานแสดงรายได้ก็สามารถกู้ผ่านได้ไม่ยาก

มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษหรือไม่

สำหรับโครงการใหม่บางโครงการนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารก็จะทำให้ผู้ขอสินเชื่อมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อมากกว่า ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า รวมไปถึงการกู้เพื่อซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารเอง อีกทั้งยังมีสวัสดิการของบางหน่วยงานและข้าราชการ และอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะของบางกลุ่มอาชีพ หากตอบคำถามทั้ง 4 ข้อได้แล้ว คุณยังสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านล่าสุด ได้ที่นี่
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์