5 จังหวัดที่คนไทยค้นหาบ้านออนไลน์เพิ่มขึ้น หลังคลายล็อกดาวน์

DDproperty Editorial Team
5 จังหวัดที่คนไทยค้นหาบ้านออนไลน์เพิ่มขึ้น หลังคลายล็อกดาวน์
แม้จะเป็นช่วงที่ใคร ๆ หลายคนมองว่าอสังหาริมทรัพย์ไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่จากข้อมูลผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ DDproperty.com กลับพบว่า แนวโน้มการค้นหาบ้านออนไลน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภาครัฐมีการคลายล็อกดาวน์ในเฟสแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563
จากการเจาะลึกในระดับทำเล พบว่า หลายทำเลที่ได้รับความสนใจ มีการค้นหาบ้านออนไลน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าการคลายล็อกดาวน์

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ยังมีผู้สนใจค้นหาบ้านออนไลน์มากขึ้น
กรุงเทพฯ ยังคงมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมประกาศในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง 25% แบ่งเป็น
ประกาศขายในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 28% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. เขตปทุมวัน เพิ่มขึ้น 62%
2. เขตดอนเมือง เพิ่มขึ้น 57%
3. เขตหลักสี่ เพิ่มขึ้น 48%
4. เขตบางซื่อ เพิ่มขึ้น 47%
5. เขตบางบอน เพิ่มขึ้น 46%
ประกาศเช่าในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 17% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. เขตสัมพันธวงศ์ เพิ่มขึ้น 76%
2. เขตบางพลัด เพิ่มขึ้น 49%
3. เขตบางแค เพิ่มขึ้น 44%
4. เขตบางรัก เพิ่มขึ้น 40%
5. เขตบางกอกน้อย เพิ่มขึ้น 40%
ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากของประกาศขาย คือ ประกาศขายคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้นถึง 30% ส่วนประกาศเช่า คือ ประกาศเช่าบ้านเดี่ยวและประกาศเช่าคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันที่ 15%

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ ยังได้รับความสนใจในการค้นหาบ้านออนไลน์
จังหวัดปริมณฑลที่มีผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นคือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น 39% แบ่งเป็น
ประกาศขายในสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 40% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอบางพลี เพิ่มขึ้น 54%
2. อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 38%
3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพิ่มขึ้น 33%
ประกาศเช่าในสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 34% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอพระประแดง เพิ่มขึ้น 73%
2. อำเภอบางบ่อ เพิ่มขึ้น 58%
3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพิ่มขึ้น 43%
ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากของประกาศขาย คือ ประกาศขายบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้นถึง 54% ส่วนประกาศเช่า คือ ประกาศเช่าบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้นถึง 51%

ปทุมธานี

ปทุมธานี อีกหนึ่งจังหวัดปริมณฑลที่คนให้ความสนใจ
อีกหนึ่งจังหวัดปริมณฑล คือ จังหวัดปทุมธานี มีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมประกาศในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง 26% แบ่งเป็น
ประกาศขายในปทุมธานี เพิ่มขึ้น 23% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอหนองเสือ เพิ่มขึ้น 71%
2. อำเภอสามโคก เพิ่มขึ้น 47%
3. อำเภอลาดหลุมแก้ว เพิ่มขึ้น 42%
ประกาศเช่าในปทุมธานี เพิ่มขึ้น 47% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอหนองเสือ เพิ่มขึ้น 82%
2. อำเภอธัญบุรี เพิ่มขึ้น 75%
3. อำเภอลาดหลุมแก้ว เพิ่มขึ้น 73%
ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากของประกาศขาย คือ ประกาศขายที่ดิน เพิ่มขึ้นถึง 28% ส่วนประกาศเช่า คือ ประกาศเช่าบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้นถึง 49%

เชียงใหม่

เชียงใหม่ จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ
จังหวัดเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวแห่งสำคัญของประเทศไทย แม้ในช่วงนี้ตลาดท่องเที่ยวจะชะลอตัว แต่ยังมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมประกาศในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง 28% แบ่งเป็น
ประกาศขายในเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 29% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 20%
2. อำเภอหางดง เพิ่มขึ้น 19%
3. อำเภอสันสันทราย เพิ่มขึ้น 16%
ประกาศเช่าในเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 26% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 37%
2. อำเภอสันทราย เพิ่มขึ้น 23%
3. อำเภอหางดง เพิ่มขึ้น 6%
ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากของประกาศขาย คือ ประกาศขายที่ดิน เพิ่มขึ้นถึง 61% ส่วนประกาศเช่า คือ ประกาศเช่าคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้นถึง 55%

ภูเก็ต

ภูเก็ต อีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่มีผู้ค้นหาบ้านเพิ่มขึ้น
จังหวัดภูเก็ต อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ที่มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมประกาศในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง 18% โดยส่วนใหญ่ค้นหาบ้านเดี่ยวในภูเก็ต แบ่งเป็น
ประกาศขายในภูเก็ต เพิ่มขึ้น 5% โดยเฉพาะทำเล ดังนี้
1. อำเภอกะทู้ เพิ่มขึ้น 11%
2. อำเภอเมืองภูเก็ต เพิ่มขึ้น 4%
ประกาศเช่าในภูเก็ต เพิ่มขึ้น 40% โดยทำเลที่มีผู้ค้นหามากที่สุด ได้แก่
1. อำเภอเมืองภูเก็ต เพิ่มขึ้น 64%
2. อำเภอกะทู้ เพิ่มขึ้น 30%
ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากของประกาศขาย คือ ประกาศขายที่ดิน เพิ่มขึ้นถึง 12% ส่วนประกาศเช่า คือ ประกาศเช่าบ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้นถึง 55%
จะเห็นได้ว่าภาพรวมการค้นหาบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่าบ้านยังคงเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญที่ผู้บริโภคยังให้ความสนใจ ประกอบกับพฤติกรรมการค้นหาบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น
ค้นหาคำตอบว่า ซื้อ-ขาย-เช่า บ้านหรือคอนโดฯ ในช่วงนี้ดีไหม? หรือเลือกรับบทความดีดี และอัปเดต ข่าวอสังหาฯ รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง หรือติดตามอีกหนึ่งช่องทางได้ที่ www.facebook.com/DDproperty
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน