8 เอกสารเก็บให้ดี เป็นหลักฐานซื้อขายบ้าน-คอนโดมือสอง

DDproperty Editorial Team
8 เอกสารเก็บให้ดี เป็นหลักฐานซื้อขายบ้าน-คอนโดมือสอง
เอกสารในการซื้อขายบ้าน-คอนโดมือสอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญในการซื้อขายที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดี ๆ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิต่าง ๆ ของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง มีเอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน

1. นิติกรรมสัญญา

1.1 หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย

เป็นรายละเอียดหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายบ้าน หรือห้องชุด ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นราคา รายละเอียดของห้อง เงินมัดจำ เป็นต้น
โดยกำหนดว่าจะโอนที่ดิน ภายหลังจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งจะต้องเก็บฐานหนังสือดังกล่าวไว้ทั้งสองฝ่าย คนละ 1 ชุด เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารยื่นขอกู้สินเชื่อกับธนาคารต่อไป

1.2 หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ท.ด. 13)

เอกสารสำคัญนี้ คือ ใบซื้อขายที่ดิน ซึ่งเจ้าของเดิมได้ทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ไว้แล้ว โดยกรณีซื้อขายบ้านมือสอง จำเป็นต้องได้รับหนังสือดังกล่าว เนื่องจากธนาคารจะขอสำเนาพร้อมกับสัญญาจะซื้อจะขาย ในวันขอสินเชื่อ
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขาย
ผลทางกฎหมาย
มีผลทางกฎหมายแม้ตกลงด้วยปากเปล่า
มีผลทางกฎหมาย ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
เจตนาของสัญญา
เตรียมซื้อขายและรอโอนกรรมสิทธิ์ในภายภาคหน้า
มีเจตนาในการซื้อขายแล้วโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกันเลย
การคืนเงินและฟ้องร้อง
ผู้ซื้อต้องได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมดหากผู้ขายเป็นฝ่ายผิด ส่วนผู้ขายก็สามารถริบเงินมัดจำได้หากผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิด หรือจะฟ้องร้องเพื่อบังคับซื้อขายก็ได้
ผู้ขายต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ หากไม่คืนก็ต้องฟ้องร้องในฐานฉ้อโกง แต่จะฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ซื้อขายไม่ได้
สัญญาซื้อขายและสัญญาจะซื้อจะขายต่างกันอย่างไร

สัญญาซื้อขายและสัญญาจะซื้อจะขายต่างกันอย่างไร

2. สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ผู้ชื้อ-ขาย

อีกถึงหลักฐานสำคัญ สำหรับผู้ที่ซื้อขายบ้านหรือห้องชุดมือสอง เพราะหากเกิดปัญหาผิดพลาดทางเทคนิค สามารถเรียกร้องตามกฎหมายได้
ขอทะเบียนบ้านมีขั้นตอนอย่างไร

ขอทะเบียนบ้านมีขั้นตอนอย่างไร

3. สำเนาโฉนดบ้านหรือห้องชุด

เป็นสิ่งที่ต้องได้รับ ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อเป็นการยืนยันถึงการครอบครองกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุดนั้น โดยภายในสำเนาโฉนด จะต้องบอกรายละเอียดขนาดพื้นที่ของบ้านหรือห้องชุดนั้นด้วย

4. หลักฐานรายละเอียดการโอน

ถือว่าเป็นเอกสารยืนยันว่าได้รับการครอบครองบ้านหรือห้องชุดนั้นแล้ว และเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญที่ควรเก็บไว้
เอกสารสำคัญ ซื้อขายบ้านมือสอง

5. สิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1)

หนังสือฉบับนี้ จะบอกรายละเอียดของโฉนดที่ดิน และตำแหน่งที่ดิน ที่มีสิทธิและนิติกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. บันทึกการประเมินราคาทรัพย์สิน (ท.ด.86)

รายละเอียดบันทึกการประเมินราคาทรัพย์สินของห้องชุดและบ้าน

7. บันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร (ท.ด.16)

เป็นสิ่งที่แสดงหลักฐานว่าผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ นั้นได้เสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้แล้ว

8. หนังสือใบปลอดหนี้ ออกโดยนิติบุคคล (กรณีของการซื้อขายห้องชุด)

หนังสืออีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่า ทางเจ้าของห้องชุดที่ขายต่อนั้น ไม่มีหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลาง หรือเงินกองทุน แต่อย่างใด
รู้จักใบปลอดหนี้

รู้จักใบปลอดหนี้

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมที่ดิน
เรื่องข้างต้นเขียนโดย อารยา ศิริพยัคฆ์ Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บไว้ให้ดี ๆ ได้แก่ 1.นิติกรรมสัญญา 2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อและผู้ขาย 3.สำเนาโฉนดบ้านหรือห้องชุด 4.หลักฐานรายละเอียดการโอน 5.สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1) 6.บันทึกการประเมินราคาทรัพย์สิน (ท.ด.86) 7.บันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร (ท.ด.16) 8.ใบปลอดหนี้