MRR คือ อะไร 8 ข้อแตกต่างของดอกเบี้ย MRR MLR MOR จากธนาคารแห่งประเทศไทย

DDproperty Editorial Team
MRR คือ อะไร 8 ข้อแตกต่างของดอกเบี้ย MRR MLR MOR จากธนาคารแห่งประเทศไทย
เชื่อว่าผู้ที่วางแผนซื้อบ้านหรือกำลังยื่นขอสินเชื่อบ้านหลายคนคงเคยได้ยินและตั้งคำถามว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คือ อะไร MRR และ MLR ต่างกันอย่างไร? ซึ่งตัวอักษรย่อพวกนี้คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องเจอและจำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องผ่อนบ้าน

MRR คือ อะไร?

Minimum Retail Rate หรือ MRR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ใช้ได้สำหรับเงินกู้ทุกประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้กันมากที่สุดในธุรกรรมการให้สินเชื่อ
นอกจากอัตราดอกเบี้ย MRR แล้วยังมีอัตราดอกเบี้ย MLR และอัตราดอกเบี้ย MOR อีกด้วย โดยสินเชื่อแต่ละตัวนั้นมีเงื่อนไขและแตกต่างกันออกไปตามที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อแตกต่างระหว่าง MRR MLR และ MOR

อัตราดอกเบี้ย
ความหมาย
ดอกเบี้ย MRR
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี สำหรับเงินกู้ทุกประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
ดอกเบี้ย MLR
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี สำหรับประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา
ดอกเบี้ย MOR
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี สำหรับประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือการเบิกเงินทางโอดี
1. MLR คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยต้องมีประวัติการเงินที่ดีและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ที่มากพอ
2. MOR คือ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือการเบิกเงินทางโอดี ซึ่งจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. ธนาคารจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย MRR จากลูกค้ารายย่อยชั้นดี แต่จะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย MLR และ MOR จากลูกค้ารายใหญ่ แต่มีบางกรณีที่ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ย MLR กับลูกค้าทั่วไปได้ไม่ได้เฉพาะแค่ลูกค้ารายใหญ่เท่านั้น ซึ่งทางธนาคารจะเสนอให้ก็ต่อเมื่อเป็นการกู้สินเชื่อระยะยาวที่มีระยะเวลากำหนดไว้แน่นอน
4. MRR คือ อัตราดอกเบี้ยที่คนทั่วไปมีโอกาสผ่านได้ง่ายกว่าอัตราดอกเบี้ยอื่น แต่ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่า และมีความผันผวนพอสมควร จึงทำให้ดอกเบี้ยสูงกว่า MLR อีกทั้งยังมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายกว่าอีกด้วย
5. ธนาคารมักจะใช้ MRR และ MLR เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เพราะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งหากเทียบกับธนาคารอื่น บางที MRR ของธนาคารใหญ่บางแห่งอาจเท่ากับ MLR ของธนาคารขนาดกลางบางแห่ง
6. MOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารส่วนใหญ่มักจะใช้กับกรณีสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งก็คือวงเงินเบิกเกินบัญชี ที่ทำผ่านบัญชีกระแสรายวัน และส่วนใหญ่ใช้เช็คในการเบิกถอน
7. โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR จะสูงที่สุด ตามมาด้วย MOR และ MLR ตามลำดับ ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR จะเป็นตัวสะท้อนระดับความเสี่ยงที่ต่างกันระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย
8. การคาดเดาทิศทางของอัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR เป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกู้ในระยะยาว เราไม่ควรคิดว่าส่วนต่างระหว่าง MRR และ MLR จะเหมือนเดิมไปตลอด เพราะจากสถิติของธนาคารรายใหญ่ที่ผ่านมา ยิ่ง MLR สูงขึ้น ช่องว่างระหว่าง MLR และ MRR ก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ MRR สูงกว่า MLR มากขึ้นตามช่องว่าง และหาก MLR ต่ำลง ช่องว่างระหว่าง MLR และ MRR ก็จะแคบลงเช่นกัน
MRR คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแบบหนึ่ง

ข้อควรรู้ของอัตราดอกเบี้ย

1. ตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์จะต้องติดประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสาขาย่อยและสาขาสำนักงานใหญ่ของแต่ละธนาคาร รวมไปถึงเว็บไซต์ของธนาคารนั้น ๆ และควรเขียนหมายเหตุด้วยว่ากฎของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้บังคับใช้กับธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน เพราะธนาคารรัฐมีกฎหมายจัดตั้งเป็นพิเศษ เรื่องดอกเบี้ยจึงไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. อัตราดอกเบี้ย MRR MOR และ MLR ของแต่ละธนาคารไม่จำเป็นต้องเท่ากัน เนื่องจากต้นทุนของแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน โดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องของแต่ละธนาคารอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสำรอง จำนวนหนี้เสีย และสภาพคล่องของธนาคาร
3. ถือเป็นเรื่องปกติหากมีลูกค้าสองคนเดินเข้าไปที่ธนาคารเดียวกันเพื่อขอกู้สินเชื่อเช่นเดียวกัน แต่ได้อัตราดอกเบี้ยต่างกัน เพราะสถาบันการเงินจะประเมินความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน ยิ่งความเสี่ยงสูง อัตราดอกเบี้ยก็สูงตามไปด้วย เช่น ส่วนต่างระหว่างรายรับกับรายจ่าย หรือรายได้สุทธิ รวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายที่มีไม่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน MRR คือ ตัวแปรหลักที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารก็ไม่เท่ากัน หากถามว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตัวไหนดีกว่ากัน ก็คงไม่สามารถตัดสินได้เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับแผนการเงินของแต่ละคน เพราะฉะนั้นควรพิจารณาและเปรียบเทียบจากธนาคารต่าง ๆ โดยสามารถเช็กข้อมูลอัปเดตอัตราดอกเบี้ย MRR จากธนาคารต่าง ๆ ที่นี่ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์