เงินดาวน์บ้านและคอนโด 2567 ต้องจ่ายเท่าไหร่

DDproperty Editorial Team
เงินดาวน์บ้านและคอนโด 2567 ต้องจ่ายเท่าไหร่
เงินดาวน์บ้านหรือคอนโด เป็นสิ่งที่จำเป็น และถือเป็นขั้นตอนแรก ๆ ที่ต้องเตรียม ก่อนจะเริ่มต้นการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด ผู้กู้จำเป็นต้องเตรียมเงินสดนับแสนบาทไว้เพื่อดาวน์บ้าน จึงจะสามารถขอกู้และผ่อนกับธนาคารได้ ใครที่คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดอยู่จึงต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเงินดาวน์ให้ดี
เพื่อให้การขอกู้บ้านไม่สะดุดเพียงเพราะเตรียมเงินไม่เพียงพอ นอกจากนี้มีเรื่องของหลักเกณฑ์เงินดาวน์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้ที่กำลังเก็บเงินซื้อบ้านในตอนนี้ด้วย
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

เงินดาวน์คืออะไร

เงินดาวน์ (ภาษาอังกฤษคือ Down Payment) เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้ขายเมื่อต้องการผ่อนชำระทรัพย์สินมูลค่าสูง โดยผู้ซื้อจะจ่ายเงินดาวน์มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ขายกำหนดไว้ก็ได้ และยิ่งจ่ายดาวน์เยอะขึ้น จำนวนเงินที่จะต้องกู้ก็ยิ่งลดลง โดยเงินก้อนนี้มักจะถูกใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ 2 กลุ่ม ดังนี้

เงินดาวน์รถ

เงินดาวน์รถคือ เงินก้อนที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์เมื่อขอผ่อนชำระกับธนาคารหรือผ่อนกับผู้จำหน่ายเอง แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายดาวน์ก้อนเดียวเมื่อรับรถเท่านั้น ไม่สามารถผ่อนดาวน์ได้แบบการผ่อนดาวน์บ้าน และอาจมี VAT เงินดาวน์ที่ต้องเสียเพิ่มในกรณีที่ผู้ขายมีส่วนลดให้กับผู้ซื้อด้วย

เงินดาวน์บ้าน

เงินดาวน์บ้านคือ เงินก้อนที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับโครงการเมื่อขอกู้บ้านหรือคอนโดกับธนาคาร หากบ้านที่ต้องการซื้อยังไม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ก็สามารถขอผ่อนดาวน์บ้านได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ขาย และเงินดาวน์บ้านก็คือสิ่งที่จะมาพูดถึงรายละเอียดกัน

หลักเกณฑ์เงินดาวน์ขั้นต่ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้บังคับใช้หลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฉบับใหม่ โดยกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV หรือ Loan to Value) ของการกู้ซื้อบ้านและคอนโดทั้งมือหนึ่งและมือสอง โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
ที่อยู่อาศัยราคา < 10 ล้านบาท
จำนวนสัญญาที่ยังผ่อนอยู่การวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ
สัญญาที่ 1กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน และกู้เพิ่มได้ 10% สำหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย
สัญญาที่ 210% หากผ่อนสัญญาที่ 1 ≥ 2 ปี และ 20% หากผ่อนสัญญาที่ 1 < 2 ปี (เดิมกำหนดระยะเวลา 3 ปี)
สัญญาที่ 3 ขึ้นไป30%
ที่อยู่อาศัยราคา ≥ 10 ล้านบาท
จำนวนสัญญาที่ยังผ่อนอยู่การวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ
สัญญาที่ 110% (เดิมวางดาวน์ขั้นต่ำ 20%)
สัญญาที่ 220%
สัญญาที่ 3 ขึ้นไป30%
ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับมาตรการ LTV เพื่อช่วยให้ประชาชนกู้บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้ง่ายขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย โดยในการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท แม้ว่ายังคงเพดาน LTV 100% สำหรับสินเชื่อบ้าน
แต่ผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้อีก 10% ของมูลค่าหลักประกัน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น การตกแต่งบ้าน การซ่อมแซมหรือต่อเติม ซึ่งหนี้ส่วนนี้เมื่อกลายเป็นหนี้ที่มีบ้านเป็นหลักประกันจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้แบบไม่มีหลักประกัน
มาตรการ LTV คืออะไร

มาตรการ LTV คืออะไร

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ดังนี้
  • กรณีซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูงที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท เดิมผู้กู้จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ถึง 1,100,000 บาท
  • กรณีซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีราคาซื้อขาย 1 ล้านบาท เดิมผู้กู้จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 950,000 บาท แต่เกณฑ์ใหม่จะทำให้ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,100,000 บาท
นอกจากนี้ กำหนดให้วางเงินดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
2. ผู้ที่จำเป็นต้องมีบ้าน 2 หลังที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สัญญาที่ 1 มาแล้วพอสมควร ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ขณะที่ยังคงส่งเสริมให้มีการออมก่อนกู้ โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% หากผ่อนชำระสัญญาที่ 1 มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (จากเดิมกำหนด 3 ปี)
อย่างไรก็ตาม ทาง ธปท. ยังไม่ยกเลิกเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 เพราะจากข้อมูลพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้กู้ซื้ออาคารชุด 2 หลังพร้อมกันมีระยะห่างระหว่างการกู้สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ไม่ถึง 1 ปี สะท้อนว่าเป็นการกู้เพื่อเก็งกำไรมากกว่าเพื่ออยู่อาศัยจริง
การเตรียมเงินดาวน์ซื้อบ้านหรือคอนโด

การเตรียมเงินดาวน์

บ้านหรือคอนโดพร้อมอยู่

สำหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือมือสอง ผู้ซื้อจำเป็นต้องเตรียมเงินดาวน์ไว้เต็มจำนวนตามที่โครงการหรือธนาคารแจ้งให้ทราบ และต้องจ่ายทันทีก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจึงต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ให้พร้อมก่อนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นได้

บ้านหรือคอนโดที่กำลังก่อสร้าง

สำหรับการซื้อบ้านและคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ผู้ซื้อจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายที่อยู่อาศัยกับผู้ขาย และโครงการส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถผ่อนดาวน์บ้านหรือคอนโดได้ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ ทำให้ผู้ซื้อไม่ต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายดาวน์บ้าน และยังถือเป็นการซ้อมผ่อนบ้านไปในตัวอีกด้วย

ข้อควรระวังในการเตรียมเงินดาวน์

ผู้ที่คิดจะซื้อบ้านต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การกู้บ้านและคอนโดจะได้รับวงเงินอนุมัติไม่เต็มราคาบ้านที่ต้องจ่าย โดยมักจะอยู่ที่ 80-90% ของราคาบ้าน
ดังนั้น ก่อนซื้อบ้านควรมีเงินสำรองอย่างน้อย 10-20% เพื่อใช้ชำระส่วนต่างของวงเงินที่อนุมัติมาไม่เต็ม แต่ธนาคารก็สามารถเรียกเงินดาวน์ได้มากกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับประวัติทางการเงินและรายได้ของผู้กู้เอง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดาวน์ไม่พร้อมต้องทำอย่างไร
เงินดาวน์ไม่พร้อมต้องทำอย่างไร

เงินดาวน์ไม่พร้อมต้องทำอย่างไร

ได้เงินดาวน์คืนหรือไม่หากกู้ไม่ผ่าน

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายดาวน์ก้อนเดียวหรือผ่อนชำระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อยื่นเอกสารให้ธนาคารพิจารณาแล้วกลับขอกู้ไม่ผ่าน ผู้กู้ก็สามารถขอคืนเงินดาวน์ทั้งหมดจากโครงการได้ตามกฎหมาย
แต่ทั้งนี้ผู้กู้จะได้รับเงินทำสัญญาและเงินจอง (ถ้ามี) คืนด้วยหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการ เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ต้องสูญเงินดังกล่าว ก่อนที่จะจอง ทำสัญญา และจ่ายเงินดาวน์ ขอแนะนำให้ยื่นขอ Pre-approve กับธนาคารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีโอกาสได้รับอนุมัติเงินกู้หรือไม่ และจะได้วงเงินกู้เท่าไร
Pre-approve คืออะไร

Pre-approve คืออะไร

สุดท้ายนี้ การพยายามซื้อบ้านหรือคอนโดโดยที่เงินดาวน์ยังไม่พร้อมอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ผู้กู้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ง่าย ๆ แม้ว่าธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้เต็มราคาบ้าน แต่ผู้กู้ก็ต้องมีเงินดาวน์สำรองเผื่อไว้ก่อนด้วย นั่นก็เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายในวันโอน หรือใช้ตกแต่งต่อเติมบ้านก่อนเข้าอยู่ และที่สำคัญยังช่วยลดวงเงินกู้และดอกเบี้ยที่ต้องเสีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้ผ่อนง่ายสบายกว่าเดิมในระยะยาว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน 7 ขั้นตอนพื้นฐานที่คุณต้องรู้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

ถ้าเป็นการซื้อบ้าน-คอนโดหลังแรก (ราคาไม่ถึง 10 ล้านบาท) ไม่ต้องวางเงินดาวน์ มีโอกาสที่จะกู้ได้เต็ม 100% รวมทั้งยังกู้เพิ่มได้อีก 10% เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย