จันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดอยู่ทางพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและที่ราบสลับภูเขา มีแม่น้ำจันทบุรีเป็นแหล่งน้ำสำคัญ เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรเบาบาง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณอำเภอเมือง

นอกจากนี้จันทบุรี ยังขึ้นชื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ทำให้มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเดินทางเข้าออก ตลอดทั้งปี การเดินทางสามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถทัวร์ และเครื่องบิน โดยต้องลงที่จังหวัดตราด และต่อรถมายังจันทบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเรื่องการซื้อขาย คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี บริเวณ ถ.อัมพวาและถ.ศรีรองเมือง1,2,3 มีราคาสูงสุดที่ 90,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จันทบุรี มีความโดดเด่นทางด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียง มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ...

(อ่านเพิ่มเติม)
จันทบุรี

ในจังหวัด จันทบุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ