ชัยนาท

ชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่านตัวจังหวัด ซึ่งไหลผ่านทั่วทุกอำเภอ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเหมาะสําหรับทำการเกษตรและการปลูกพืช เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหันคา การเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยนาทสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง มีรอบการเดินรถทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดชัยนาท คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหันคาและอำเภอมโนรมย์ โดยราคาที่ดินถนนชัยณรงค์ในอำเภอเมืองชัยนาทก็มีราคาสูงถึง 44,500 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากการที่ชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยอดนิยมมากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจ มีแหล่งการลงทุนหรือสร้างธุรกิจในพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองชัยนาท เช่น การค้าขาย กิจการ้านค้า ตึกแถว อาคารพาณิชย์

จังหวัดชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นสถานท...

(อ่านเพิ่มเติม)
ชัยนาท

ในจังหวัด ชัยนาท

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ ชัยนาท

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ชัยนาท

ที่ดินเปล่า จ.ชัยนาท, ชัยนาท

ที่ดินเปล่า จ.ชัยนาท, ชัยนาท

หนองน้อย, วัดสิงห์, ชัยนาท

฿300,000

ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000, ชัยนาท

ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000, ชัยนาท

ท่าชัย, เมืองชัยนาท, ชัยนาท

฿3,400,000

ปั๊มน้ำมันPT ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท, ชัยนาท

ปั๊มน้ำมันPT ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท, ชัยนาท

แพรกศรีราชา, สรรคบุรี, ชัยนาท

124 ตร.ม.

฿30,000,000

ที่ดินวัดสิงห์ ชัยนาท, ชัยนาท

ที่ดินวัดสิงห์ ชัยนาท, ชัยนาท

หนองบัว, วัดสิงห์, ชัยนาท

฿470,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ชัยนาท