ชัยนาท

ชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่านตัวจังหวัด ซึ่งไหลผ่านทั่วทุกอำเภอ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเหมาะสําหรับทำการเกษตรและการปลูกพืช เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหันคา การเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยนาทสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง มีรอบการเดินรถทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดชัยนาท คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหันคาและอำเภอมโนรมย์ โดยราคาที่ดินถนนชัยณรงค์ในอำเภอเมืองชัยนาทก็มีราคาสูงถึง 44,500 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากการที่ชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยอดนิยมมากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจ มีแหล่งการลงทุนหรือสร้างธุรกิจในพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองชัยนาท เช่น การค้าขาย กิจการ้านค้า ตึกแถว อาคารพาณิชย์

จังหวัดชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นสถานท...

(อ่านเพิ่มเติม)
ชัยนาท

ในจังหวัด ชัยนาท

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ชัยนาท

ที่ดินเปล่า 5-0-2. 5 ไร่

ที่ดินเปล่า 5-0-2. 5 ไร่

หาดอาษา, สรรพยา, ชัยนาท

฿7,008,750

ที่่ดินเปล่า อ. ตาคลี นครสวรรค์

ที่่ดินเปล่า อ. ตาคลี นครสวรรค์

ตากฟ้า-อินทร์บุรี, ธรรมามูล, เมืองชัยนาท, ชัยนาท

฿4,000,000

โรงงาน ถ. ธรรมามูล เมืองชัยนาท

โรงงาน ถ. ธรรมามูล เมืองชัยนาท

ธรรมามูล, เมืองชัยนาท, ชัยนาท

12632 ตร.ม.

฿12,000,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ชัยนาท