ชัยนาท

ชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่านตัวจังหวัด ซึ่งไหลผ่านทั่วทุกอำเภอ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเหมาะสําหรับทำการเกษตรและการปลูกพืช เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหันคา การเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยนาทสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง มีรอบการเดินรถทุกวัน วันละหลายเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดชัยนาท คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหันคาและอำเภอมโนรมย์ โดยราคาที่ดินถนนชัยณรงค์ในอำเภอเมืองชัยนาทก็มีราคาสูงถึง 44,500 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากการที่ชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยอดนิยมมากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจ มีแหล่งการลงทุนหรือสร้างธุรกิจในพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองชัยนาท เช่น การค้าขาย กิจการ้านค้า ตึกแถว อาคารพาณิชย์

จังหวัดชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นสถานท...

(อ่านเพิ่มเติม)
ชัยนาท

ในจังหวัด ชัยนาท

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ชัยนาท

800392T ขาย ที่ดิน 46-1-74. 0 ไร่ วัดสิงห์ ชัยนาท

800392T ขาย ที่ดิน 46-1-74. 0 ไร่ วัดสิงห...

วังหมัน, วัดสิงห์, ชัยนาท

฿4,643,500

800393T ขาย ที่ดิน 49-2-56. 0 ไร่ วัดสิงห์ ชัยนาท

800393T ขาย ที่ดิน 49-2-56. 0 ไร่ วัดสิงห...

วังหมัน, วัดสิงห์, ชัยนาท

฿4,964,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ชัยนาท

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน ชัยนาท

บ้านบุญดาวัฒน์ อ. เมือง จ. ชัยนาท

บ้านบุญดาวัฒน์ อ. เมือง จ. ชัยนาท

447 เขาดินซอย 5, เขาท่าพระ, เมืองชัยนาท, ชัยนาท

25 ตร.ม.

฿3,500 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ ชัยนาท