ตรัง

ตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งติดกับทะเลอันดามัน เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านบรรยากาศของหาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะที่งดงาม อีกทั้งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย สภาพภูมิประเทศของตรังเป็นสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสูงสลับต่ำกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบมีจำนวนน้อยซึ่งใช้สำหรับทำการเกษตรสำหรับปลูกข้าว เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองตรัง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดสมบูรณ์ มีการทำสวนยางพาราเป็นจุดเด่นที่สำคัญ รองลงไป คือ การทำนา, ทำสวนมะพร้าว และสวนผลไม้ โดยชาวตรังส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำเกษตรกรรม ทำให้มีนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนกิจการต่างๆ เช่น กิจการทำสวนยาง ซึ่งมีอีกหนึ่งธุรกิจที่โดดเด่น คือ การทำรังนกตามเกาะทั้งในเขตอำเภอกันตัง, อำเภอปะเหลียน และอำเภอสิเกา การเดินทางเข้าออกจังหวัดตรังสามารถเดินทางได้โดยทั้งทางรถยนต์, รถรประจำทางซึ่งมีรอบทุกวัน รวมวันละหลายเที่ยว, ส่วนเส้นทางรถไฟนั้นมีรอบการเดินทางทุกวัน และยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินมาลงท่าอากาศยานตรังโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ บ้านเดี่ยว, ที่ดิน และตึกแถว และราคาที่ดินบริเวณติดถนนราชดำเนินและถนนสังขวิทย์ในอำเภอเมืองตรังก็มีราคาสูงถึง 150,000 บาท/ต...

(อ่านเพิ่มเติม)
ตรัง

ในจังหวัด ตรัง

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ