ตาก

ตาก เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ในประเทศไทย โดยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ในเขตผืนป่าตะวันตก ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่สำคัญระดับโลก ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ตากเป็นจังหวัดที่มีประชากรอยู่อาศัยค่อนข้างเบาบาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณอำเภอแม่สอด ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จัดเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ตากยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงทั้งดอกไม้ ผลไม้และพืชเมืองหนาวหลากหลายชนิด จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีคนเข้าออกอย่างคึกคักตลอดทั้งปี เพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางด้านฝั่งตะวันตก สามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดตากได้ทั้งทางรถยนต์ ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ถึง 6 ชั่วโมง, รถรประจำทาง ซึ่งมีรอบทุกวัน รวมวันละหลายเที่ยว อีกทั้งสามารถเดินทางโดยเส้นทางการบินจากกรุงเทพฯ-แม่สอดมาลงท่าอากาศยานตากโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดตาก คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยราคาที่ดินติดถนนอินทรคีรี และถนนประสาทวิถีก็มีราคาสูงถึง 63,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากการที่จังหวัด...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด ตาก

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ ตาก

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ตาก

ตึกแถว 2 คูหา ติดถนนพหลโยธิน 8 เลน อ.เมือง จ.ตาก, ตาก

ตึกแถว 2 คูหา ติดถนนพหลโยธิน 8 เลน อ.เมือง จ.ตาก, ตาก

พหลโยธิน, ไม้งาม, เมืองตาก, ตาก

400 ตร.ม.

฿11,000,000

63110 บ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้น 201.8 ตรว.แม่สอด ตาก, ตาก

63110 บ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้น 201.8 ตรว.แม่สอด ตาก, ตาก

189,217 ถนนหนองบัวคำเจริญสุข, แม่ปะ, แม่สอด, ตาก

412 ตร.ม.

฿2,600,000

ที่ดิน ไม้งาม จังหวัดตาม, ตาก

ที่ดิน ไม้งาม จังหวัดตาม, ตาก

ไม้งาม, เมืองตาก, ตาก

฿1,300,000

ที่ดิน ต.ย่านรี อ.สามเงา จังหวัดตาก, ตาก

ที่ดิน ต.ย่านรี อ.สามเงา จังหวัดตาก, ตาก

49/3 ทางหลวง 1107, ย่านรี, สามเงา, ตาก

฿22,036,950

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ตาก