1 คำตอบ

askguru expert
PropertyGuru
ตอบ 9 มี.ค. 2563
สวัสดีครับ

เบื้องต้นแนะนำให้ลองปรึกษากับธนาคารดูก่อนครับ อาจจะมีการช่วยเหลือหรือลดหย่อน ยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ครับ