1 คำตอบ

สุพัตรา แก่นแก้ว
สุพัตรา แก่นแก้ว
ตอบ 3 เม.ย. 2560
ถ้าไม่มีรายได้เลยคงไม่ได้ค่ะ แต่ถ้ามีรายได้จากการขายรถมืองสอง มี stm มีเงินหมุนเวียน ต้องดูว่าหมุนเวียนเท่าไหร่ มีการจดทะเบียนการค้าหรือไม่ค่ะ จากภาระเก่า คงต้องหมุนเวียนพอสมควรค่ะ ที่ scb ไม่ผ่านน่าจะเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอค่ะ