1 คำตอบ

askguru expert
PropertyGuru
ตอบ 6 ส.ค. 2563
สวัสดีครับ สำหรับกรณีที่คุณเจอ จริง ๆ ก็ต้องบอกว่าถึงตอนนี้บ้านจัดสรรจะยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้แผ่นพับ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยเฉพาะ แต่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2544 วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าการที่ผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างบ้านไม่เป็นไปตามแผ่นพับโฆษณาเข้าข่ายผิดสัญญาและผู้ซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาได้ ถือว่าศาลได้ยอมรับว่าโฆษณาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายบ้าน

และนอกจากนั้นถึงแม้จะมีการรับมอบไปแล้ว ผู้ซื้อก็ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เช่นกันครับ

อ่านบทความเต็ม: https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ตรวจรับมอบบ้าน-คอนโด-แต่ได้ไม่ตรงกับโฆษณา-15715