3 คำตอบ

Winner Rich
Winner Rich
ตอบ 11 มี.ค. 2563
ใครเป็นเจ้าของบ้านล่ะคะ ชื่อใน โฉนด และ สัญญาขายที่ดิน โทรมาปรึกษาได้ค่ะ 0867951226 กุง
Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.
Suvarnabhumi Estate Agency CO.,LTD.
ตอบ 1 เม.ย. 2563
นาย ก. สามารถแจ้งตนเองให้เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้เลยค่ะ
เราเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สามารถกระทำได้เลยค่ะ
อังคาร ดวงตาเวียง
อังคาร ดวงตาเวียง
ตอบ 5 มิ.ย. 2563
นาย ก. เป็นเจ้าของบ้าน แต่นาย ข. เคยเป็นผู้เช่าบ้าน และเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน เมื่อนาย ข. ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว แสดงว่าทะเบียนบ้านไม่มีเจ้าบ้าน นาย ก. ในฐานะเจ้าของที่ดินและบ้าน สามารถแจ้งเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้ พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิต่อเจ้าพนักงาน