1 คำตอบ

ฟารีดา ไทปทาน
ฟารีดา ไทปทาน
ตอบ 26 ส.ค. 2562
ต้องดูที่รายได้ด้วยค่ะ สอดรับกับราคาและค่าใช้จ่ายไหม ปรึกษาฝ่ายสินเชื่อของธนาคารดูค่ะ