1 คำตอบ

Natchakorn Sengjeen
Natchakorn Sengjeen
ตอบ 27 ต.ค. 2563
มีบริษัท ที่เปิดรับสมัครนายหน้าหลายแห่ง สามารถหาข้อมูลจาก google / youtube ก่อนและเข้าไปฟังอบรมสัมมนาที่สนใจ เพื่อหาประสบการณ์ เรียนรู้และลงมือทำค่ะ