3 คำตอบ

askguru expert
แนะนำแบบข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน คิดเป็น 2%
2. ค่าจดจำนอง 1%
3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
4.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามขั้นบันได
askguru expert
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ถ้าถือครองไม่เกิน 5 ปี หรือ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายคำนวณจากราคาประเมิน
โดยขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ถือครองด้วยค่ะ
askguru expert
คิดแบบเบื้องต้นได้ง่ายๆเลยครับ ค่าโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านภาษีทั้งหมดถ้าเป็นในเคสปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 3-4% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับราคาไหนสูงกว่ากัน แต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษที่เป็นการซื้อขายเร็ว คือมีชื่อเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกินหนึ่งปี หรือไม่มีชื่อเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้านเลยภายในห้าปีแรก ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่ราว 6-8% ครับ