1 คำตอบ

เดอะ แบงค็อค เรียล เอสเตท
เดอะ แบงค็อค เรียล เอสเตท
ตอบ 15 ก.ค. 2563
1. ถ้าญาติไม่ผ่อน เราจะทำยังไง
2. เราจะกู้ซื้อเพิ่มอีก ต้องดูว่า วงเงินกู้ของเราเหลือเท่าไหร่ พอจะผ่อนเพิ่มได้ไม๊
3.การจะโอนเป็นชื่อคนอื่น หมายความว่า คนนั้นต้องมีความสามารถในการผ่อนแทนเราได้ ไม่เช่นนั้น ธนาคารจะไม่ให้

มีปัญหา ปรึกษาได้
line : nuiSocial