กำลังหาคำตอบอยู่? ถามกูรูเดี๋ยวนี้

คำถามยอดฮิต

ถามโดย Anonymous พ.ค. 11, 2564 | 1 คำตอบ

ผู้เช่าห้องสามารถขายสิทธิ์การเช่าให้ผู้อื่นได้หรือไม่

image

อังคาร ดวงตาเวียง

ตอบเมื่อ พ.ค. 11, 2564

ผู้เช่า สามารถขายสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอื่นได้หรือไม่? โดยหลักกฎหมายการเช่าอสังหาฯ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องคดีไม่ได้ ซึ่งสัญญาเช่ามักจะระบุไว้ห้ามเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า ดังนั้นการเช่าช่วงหรือขายสิทธิการเช่า ควรต้องบอกกล่าวหรือขออนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาและบอกเลิกสัญญาเช่าได้

ดูคำถามทั้งหมด

กำลังหาคำตอบอยู่? ถามกูรูเดี๋ยวนี้