นครปฐม

นครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นชานเมืองของกรุงเทพฯ ที่ขยายความเจริญจากเมืองหลวง มีพื้นที่ของจังหวัดค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ซึ่งมีความโดดเด่น และมีความอุดมสมบรูณ์เรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้อื่นๆ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด เป็นจังหวัดที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ และป่าไม้ โดยจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองฯ

นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นเมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่อย่าง พระปฐมเจดีย์ มีผู้คนเดินทางเข้าออกจังหวัดนครปฐมตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออกจังหวัดนครปฐมสามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีวันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง รวมถึงสามารถเดินทางโดยรถไฟอีกด้วย

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม คือ ที่ดิน, บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ โดยเฉพาะที่ดินติดถนนบริเวณรอบองค์พระ มีถนนทรงพลและถนนราชวิถีในบริเวณอำเภอเมืองนครปฐมซึ่งมีราคาสูงถึง 80,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด เนื่องจากการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเข้...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด นครปฐม

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

โครงการใหม่ล่าสุดที่ นครปฐม

Popular Condos

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นครปฐม

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นครปฐม

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน นครปฐม

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ นครปฐม