นครพนม

นครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีที่ราบสูง ภูเขาอยู่บ้าง และแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงทำให้ความอุดมสมบูรณ์ตลอดจังหวัดนครพนม สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังใช้เป็นพื้นที่การเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองนครพนม มีผู้คนเดินทางเข้าออกจังหวัดนครพนมตลอดทั้งปี สามารถเดินทางได้โดยทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีวันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินมาลงท่าอากาศยานนครพนมโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนครพนม คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม โดยราคาที่ดินบริเวณติดถนนอภิบาลบัญชาในอำเภอเมืองนครพนมก็มีราคาสูงถึง 42,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด มีย่านการค้าขาย ธุรกิจ กิจการ ร้านค้า ตึกแถว อาคารพาณิชย์ตลอดถนนในบริเวณอำเภอเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วยวัดต่างๆมากมาย รวมถึงพระธาตุจำนวนมาก เช่น พระธาตุพนม, พระธาตุท่าอุเทน และพระธาตุประสิทธิ์ มีกระจายตามอำเภอต...

(อ่านเพิ่มเติม)
นครพนม

ในจังหวัด นครพนม

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ นครพนม

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นครพนม

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นครพนม