นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นปานกลาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขา มีที่ราบในทิศตะวันออกและตะวันตกซึ่งเหมาะสำหรับทำการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้ไปกับการทำสวนยางพารา ทำนา ทำไร่ การปลูกผลไม้ ทำสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์

นครศรีธรรมราช คือ จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมทำสวนยางพาราที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ จึงทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก และท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่มีฤดูกาลท่องเที่ยวที่โดดเด่นนั้นอยู่ในเดือนตุลาคม ซึ่งมีประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียง อีกทั้งในฤดูฝนนี้ยังเป็นฤดูที่เหมาะสมกับสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเดินทางเข้าออก จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถเดินทางได้โดยทั้งรถยนต์ส่วนตัว, รถไฟ หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ก็มีวันละหลายเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินมาลงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยราคาที่ดินบริเวณติดถนนราชดำเนินในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็มีราคาสูงถึง 200,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด จากการที่นครศรีธรรมราชมีอุตสาหกรรมทำสวนยางพาราที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำใ...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด นครศรีธรรมราช

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ นครศรีธรรมราช

Popular Condos

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นครศรีธรรมราช

อาคารพาณิชย์, นครศรีธรรมราช

อาคารพาณิชย์, นครศรีธรรมราช

- -, คลัง, เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

100 ตร.ม.

฿2,250,000

The City 2 & 3 : เดอะ ซิตี้ 2 & 3, นครศรีธรรมราช

The City 2 & 3 : เดอะ ซิตี้ 2 & 3, นครศรีธรรมราช

ปากพูน, เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช

130 ตร.ม.

ที่ดิน, นครศรีธรรมราช

ที่ดิน, นครศรีธรรมราช

- -, นาสาร, พระพรหม, นครศรีธรรมราช

฿5,500,000

ขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงดินแปลงสวย, นครศรีธรรมราช

ขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงดินแปลงสวย, นครศรีธรรมราช

เลียบทางรถไฟ, นาสาร, พระพรหม, นครศรีธรรมราช

1512 ตร.ม.

฿7,900,000

80000, นครศรีธรรมราช

80000, นครศรีธรรมราช

เลียบทางรถไฟ, นาสาร, พระพรหม, นครศรีธรรมราช

฿7,900,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นครศรีธรรมราช