นครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดทางหนึ่งภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร อีกทั้งจังหวัดนครสวรรค์ยังมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง, แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ที่ไหลมารวมกันเป็นมาแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอยู่ในบริเวณอำเภอเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการทำเหมืองแร่และเหมืองหินที่โดดเด่น

นครสวรรค์ถือเป็นจังหวัดที่เป็นจุดผ่านจากทางภาคกลางเข้าสู่ภาคเหนือ ทำให้มีผู้คนผ่านเข้าออกจังหวัดนครสวรรค์ตลอดทั้งปี สามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดนครสวรรค์ได้ทั้งทางรถยนต์ โดยใช้เวลาเดินทางรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง, รถประจำทาง หรือรถไฟ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ คือ บ้านเดี่ยวและที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยราคาที่ดินติดถนนโกสีย์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ (เทศบาลนครนครสวรรค์) ก็มีราคาสูงถึง 102,500 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด ทำให้กลุ่มนักลงทุน เจ้าของกิจการ ทั้งจากในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนและสร้างธุรกิจในพื้นที่ เช่น การค้าขายบน...

(อ่านเพิ่มเติม)
นครสวรรค์

ในจังหวัด นครสวรรค์

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นครสวรรค์

ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา หนองกรด นครสวรรค์

ขายที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา หนองกรด นครสวรรค์

หนองกรด, เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

฿1,350,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นครสวรรค์