นราธิวาส

นราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่เงียบสงบ พร้อมความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศเป็นผืนป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ซึ่งพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทย และที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังใช้เป็นใช้เป็นการทำสวนยางพารา, สวนมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ, การทํานา การประมง และการเลี้ยงสัตว์ สามารถเดินทางสู่จังหวัดนราธิวาสได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทาง, รถไฟ และทางอากาศโดยมีเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพ-นราธิวาสทุกวัน มาลงที่ท่าอากาศยานนราธิวาสโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส โดยราคาที่ดินที่ติดถนนบุษยพันธ์ ในอำเภอสุไหงโก-ลก ก็มีราคาสูงถึง 85,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด รวมถึงสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น สถานที่ราชการ และโรงพยาบาลต่างๆนั้นก็อยู่ในบริเวณอำเภอเมืองด้วย จึงทำให้พื้นที่นี้มีความคึกคักมากกว่าอำเภออื่นๆ บริเวณของจังหวัด

จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมีกระจายตามอำเภอต่างๆ เ...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด นราธิวาส

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นราธิวาส

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1711 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 379000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1711 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 379000

สายบ้านค่าย-บ้านอ่าวมะนาว (นธ.3125), กะลุวอเหนือ, เมืองนราธิวาส, นราธิวาส

฿379,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4722 บ้านเดี่ยว นราธิวาส 2790000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4722 บ้านเดี่ยว นราธิวาส 2790000

สายตากใบ-ตาบา (ทล.4084), เจ๊ะเห, ตากใบ, นราธิวาส

฿2,790,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 1T1614 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 199000

ทรัพย์ บสส. รหัส 1T1614 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 199000

สายเลี่ยงเมืองสุไหงโก-ลก- สาย ข, ปาเสมัส, สุไหงโก-ลก, นราธิวาส

฿199,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 1T1716 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 139000

ทรัพย์ บสส. รหัส 1T1716 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 139000

นราธิวาส-ต้นหยงมัส (ทล.4055), ตันหยงมัส, ระแงะ, นราธิวาส

฿139,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3655 อาคารพาณิชย์ นราธิวาส 2890000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3655 อาคารพาณิชย์ นราธิวาส 2890000

ตะปอเยาะ, เจ๊ะเห, ตากใบ, นราธิวาส

฿2,890,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z2142 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 419000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z2142 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 419000

สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก (ทล.4056), กาวะ, สุไหงปาดี, นราธิวาส

฿419,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นราธิวาส