นราธิวาส

นราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่เงียบสงบ พร้อมความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศเป็นผืนป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ซึ่งพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทย และที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังใช้เป็นใช้เป็นการทำสวนยางพารา, สวนมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ, การทํานา การประมง และการเลี้ยงสัตว์ สามารถเดินทางสู่จังหวัดนราธิวาสได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทาง, รถไฟ และทางอากาศโดยมีเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพ-นราธิวาสทุกวัน มาลงที่ท่าอากาศยานนราธิวาสโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส โดยราคาที่ดินที่ติดถนนบุษยพันธ์ ในอำเภอสุไหงโก-ลก ก็มีราคาสูงถึง 85,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด รวมถึงสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น สถานที่ราชการ และโรงพยาบาลต่างๆนั้นก็อยู่ในบริเวณอำเภอเมืองด้วย จึงทำให้พื้นที่นี้มีความคึกคักมากกว่าอำเภออื่นๆ บริเวณของจังหวัด

จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมีกระจายตามอำเภอต่างๆ เ...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด นราธิวาส

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นราธิวาส

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นราธิวาส