นราธิวาส

นราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่เงียบสงบ พร้อมความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศเป็นผืนป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ซึ่งพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทย และที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังใช้เป็นใช้เป็นการทำสวนยางพารา, สวนมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ, การทํานา การประมง และการเลี้ยงสัตว์ สามารถเดินทางสู่จังหวัดนราธิวาสได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทาง, รถไฟ และทางอากาศโดยมีเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพ-นราธิวาสทุกวัน มาลงที่ท่าอากาศยานนราธิวาสโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส โดยราคาที่ดินที่ติดถนนบุษยพันธ์ ในอำเภอสุไหงโก-ลก ก็มีราคาสูงถึง 85,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด รวมถึงสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น สถานที่ราชการ และโรงพยาบาลต่างๆนั้นก็อยู่ในบริเวณอำเภอเมืองด้วย จึงทำให้พื้นที่นี้มีความคึกคักมากกว่าอำเภออื่นๆ บริเวณของจังหวัด

จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมีกระจายตามอำเภอต่างๆ เ...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด นราธิวาส

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน นราธิวาส

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1044 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 449000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1044 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 449000

สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก (ทล.4056), กาวะ, สุไหงปาดี, นราธิวาส

฿449,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1112 อาคารพาณิชย์ นราธิวาส 59000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1112 อาคารพาณิชย์ นราธิวาส 59000

รือเสาะสนองกิจ (ทล.4064), รือเสาะออก, รือเสาะ, นราธิวาส

฿59,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1065 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 559000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1065 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 559000

บูเก๊ะ 1 สายนราธิวาส-บ้านทอน (ทล.4136), โคกเคียน, เมืองนราธิวาส, นราธิวาส

฿559,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1711 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 379000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1711 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 379000

สายบ้านค่าย-บ้านอ่าวมะนาว (นธ.3125), กะลุวอเหนือ, เมืองนราธิวาส, นราธิวาส

฿379,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4722 บ้านเดี่ยว นราธิวาส 3590000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4722 บ้านเดี่ยว นราธิวาส 3590000

สายตากใบ-ตาบา (ทล.4084), เจ๊ะเห, ตากใบ, นราธิวาส

฿3,590,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4723 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 379000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4723 ที่ดินเปล่า นราธิวาส 379000

สายตากใบ-ตาบา (ทล.4084), เจ๊ะเห, ตากใบ, นราธิวาส

฿379,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ นราธิวาส