3
ปีกับ DDproperty
12
อสังหาฯ สำหรับขาย
7
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ ชินวิทย์ มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
12 ขาย
7 ให้เช่า

6 ขาย, 6 ให้เช่า

2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (18) 
แสดงทั้งหมด 21 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ ชินวิทย์ มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ ชินวิทย์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าชมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของทางบริษัท . บริษัทให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของทรัพย์ มากที่สุด ดังนั้นหากท่านผู้สนใจมีความกังวล ความกลัว หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในการซื้อขาย . ทางบริษัทขอให้ท่านอย่าเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ และขอให้ถามคำถามหรือร้องขอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวกับตัวแทนของบริษัท . ทางบริษัทจะให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่าย อย่างโปร่งใส และ เป็นธรรมที่สุดโดยไม่คำนึงว่าจะดำเนินงานภายใต้สัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด มิถือเอาประโยชน์ฝ่ายตนเป็นหลัก . เพื่อให้ได้ความกระจ่างและคลายข้อสงสัย เพื่อไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากที่สุด . ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการซื้อขายกับบริษัทมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการทั้งการซื้อขาย สิทธิการเช่า จำนอง ขายฝาก และ/หรือบริการนิติกรรมทางกฎหมายอสังหาริมทรัพย์กับทุกท่านต่อไป . ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง บริษัท สกายซิตี้ กำจัด
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ ชินวิทย์

ชินวิทย์ โสดี
ชินวิทย์ โสดี
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ