4
ปีกับ DDproperty
268
อสังหาฯ สำหรับขาย
9
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
265 ขาย
9 ให้เช่า

82 ขาย, 4 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

3 ขาย

2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

50 ขาย, 4 ให้เช่า

2 ขาย, 2 ให้เช่า

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

26 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

21 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

16 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (189) 
แสดงทั้งหมด 192 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำหรับผู้จะขาย จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ ต่าง ๆ ดังนี้ เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์
แสดงทั้งหมด

ติดต่อ บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำกัด
บริษัท โอเคไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำกัด
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ