4
ปีกับ DDproperty
2017
อสังหาฯ สำหรับขาย
68
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ ประสพสุข มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
2017 ขาย
68 ให้เช่า

1527 ขาย, 59 ให้เช่า

335 ขาย

116 ขาย

45 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย, 7 ให้เช่า

1 ขาย

107 ขาย

85 ขาย

76 ขาย

42 ขาย

29 ขาย

13 ขาย

7 ขาย

6 ขาย

127 ขาย, 6 ให้เช่า

17 ขาย

62 ขาย

31 ขาย, 1 ให้เช่า

10 ขาย

64 ขาย

8 ขาย, 1 ให้เช่า

15 ขาย, 4 ให้เช่า

14 ขาย, 2 ให้เช่า

9 ขาย

21 ขาย, 13 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

24 ขาย

5 ขาย

10 ขาย

7 ขาย

5 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

25 ขาย, 3 ให้เช่า

9 ขาย

7 ขาย, 1 ให้เช่า

6 ขาย

22 ขาย

10 ขาย

10 ขาย

11 ขาย, 1 ให้เช่า

6 ขาย

13 ขาย

2 ขาย

14 ขาย

5 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ขาย

7 ขาย

3 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย, 6 ให้เช่า

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ให้เช่า

2 ให้เช่า

5 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

4 ขาย, 2 ให้เช่า

4 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

163 ขาย, 5 ให้เช่า

37 ขาย

17 ขาย

17 ขาย

17 ขาย

20 ขาย

7 ขาย

6 ขาย

10 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

1 ขาย

3 ขาย, 3 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

162 ขาย

24 ขาย

22 ขาย

9 ขาย

9 ขาย

28 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

16 ขาย

6 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

7 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

35 ขาย, 4 ให้เช่า

10 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

3 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

7 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

39 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

17 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

15 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

9 ขาย

9 ขาย

8 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

8 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (217) 
แสดงทั้งหมด 220 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ ประสพสุข มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ ประสพสุข

ศูนย์รับฝากขายบ้านและจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ก่อตั้งขึ้นโดยมี นางสาวรัตนา ยิ้มชูเดช ดำเนินธุรกิจรับปรึกษาและบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ทีดินเปล่า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ครบวงจร ด้วยบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 10 ปี ในทุกๆ ด้านโดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นผู้นำและมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน ควาน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจรับปรึกษา และบริหารการตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง บุคลากร ซึ่งบริษัทได้ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกในทุกตำแหน่งเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลักษณะกิจการ ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ รับบริหารการตลาดการขายและรับปรึกษา ให้คำแนะนำโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด ที่มีความพร้อมที่สุดบริษัทหนึ่ง ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 5 ปี ในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น *การวางแบบแผนของโครงการ (Project Concept) *การวางแผนการตลาด และการขาย (Marketing And Selling Plan) *การกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย (Selling Strategy) *การส่งเสริมการขาย / การโฆษณา (Promotion / Advertising) *การประชาสัมพันธ์โครงการ (Project Public Relation) *การดำเนินการขายและปิดการขาย (Selling Process / Close Sales) *การจัดหาสถาบันการเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านและอาคารชุด (Co-Ordinate With Bank) *การวิเคราะห์ เครดิต ลูกค้า (Credit Analysis) *การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Project Financial Analysis) นอกจากนี้ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ยังมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพประสานการทำงานเป็นทีม เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล สูงสุดในการจัดการ พร้อมกับมุ่งมั่นในการสร้างผลงานความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้าของประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้บริการ • เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดและการขาย • ลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการตลาดและการขาย •
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

แสดงทั้งหมด (1)

ติดต่อ ประสพสุข

ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้
ประสพสุข พร็อพเพอร์ตี้
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ