วาสนา มีแถม
ยืนยันตัวตน
10
ปีกับ DDproperty
26
อสังหาฯ สำหรับขาย
1
ประกาศสำหรับเช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ วาสนา มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
26 ขาย
1 ให้เช่า

21 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (21) 
แสดงทั้งหมด 24 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ วาสนา มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ วาสนา

ศูนย์บริการ รับฝากซื้อ - ฝากขาย อสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการตลาด บ้านจากโครงการ “แลนด์แอนด์เฮ้าส์” โครงการคุณภาพ บริการฟรี...โดยไม่มีค่าใช้จ่าย **จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เข้าทาการประเมินราคาและวิเคราะห์ทรัพย์สินทุกทาเล เพื่อกาหนดราคาขาย **สื่อโฆษณานิตยสาร ลงโฆษณาเป็นภาพสี แยกโซน และทาการตลาดตามสื่อต่างๆ **ติดป้ายประกาศขายหน้าบ้านสถานที่ใกล้เคียงและตามจุดที่สาคัญๆ **จัดทา Direct Mail เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจบ้าน **อานวยความสะดวก ในการบริการพาผู้สนใจซื้อเข้าชมทรัพย์สิน ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย **รับสินเชื่อสูงสุด 95-100% จาก ธนาคารยูโอบี , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารเกียรตินาคิน สาหรับ โครงการคุณภาพ **ได้รับวงเงินตกแต่งบ้านเพิ่ม จาก บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ในกรณีที่ผู้จะซื้อ ต้องการขอสินเชื่อในการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ **อานวยความสะดวกในเรื่องของการโอน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้กับ “ ผู้ฝากขาย ” และ “ ผู้ซื้อ ” **ดูแลนิติกรรม และสัญญาต่างๆ ประสานงานเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ จัดตรวจสอบการอายัด การเวนคืน และคานวณ ค่าใช้จ่ายในการขายให้ท่าน อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร ค่าภาษีต่างๆ พร้อมทั้งช่วยเจรจาต่อรองราคาระหว่าง“ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย สื่อโฆษณา **จัดบริการโฆษณาภาพสีพร้อมข้อมูลลงสื่อทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของ บริษัท www.b***** และเว็บไซต์ชั้นนา เช่น www.D***** www.p***** www.b***** , www.p***** www.k***** www.h***** , www.d***** , www.p***** ในเครือที่เกี่ยวกับบ้านต่างๆอีกมากมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ความชำนาญพิเศษ **ขายบ้าน-ที่ดิน โซนลาดพร้าว รามอินทรา** **ให้คำปรึกษาด้านการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์** สนใจติดต่อ คุณวาสนา  081-632-7812 
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ วาสนา

วาสนา มีแถม
ยืนยันตัวตน
วาสนา มีแถม
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ