ศักดา พยุงทอง

ศักดา พยุงทอง

ที่ปรึกษาด้านการซื้อ - ขาย ลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ที่ บริษัท บี.ซี.พี. นครินทร์ จำกัด
10
ปีกับ DDproperty
30
อสังหาฯ สำหรับขาย
0
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ ศักดา มีความเชี่ยวชาญ

ประกาศของคุณ :
30 ขาย

13 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (39) 
แสดงทั้งหมด 42 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ ศักดา มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ ศักดา

Consultant for buying - selling Real Estate and Investment. การซื้อ - ขายบ้าน ที่ดิน จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ บี.ซี.พี.นครินทร์ ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการ บริการบริหารด้านการตลาดบ้าน ฟรี! โดยไม่มีค่าใช่จ่าย - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อกำหนดราคาขาย ก่อนทำการตลาด - จัดบริการโฆษณาภาพพร้อมข้อมูล ลงสื่อทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.b***** - โฆษณาทรัพย์ลงสื่อเว็บไซต์ต่างๆ - จัดทำ Direct Mail เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจบ้าน - ติดป้ายประกาศขายตามจุดที่สำคัญๆ - อำนวยความสะดวก ในการบริการพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน ฟรี! โดยไม่มีค่าใช่จ่าย - อำนวยความสะดวกเรื่องของการโอน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้กับ ผู้ฝากขาย และผู้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท บี.ซี.พี. นครินทร์ จำกัด - ดูแลนิติกรรม และ สัญญาต่างๆ ประสานงานเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ จัดตรวจการอายัดการเวนคืน และคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการขายให้ท่าน อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร ค่าภาษีต่างๆ พร้อมทั้งช่วยเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปเป็นที่พึงพอใจ และเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เราอำนวยความสะดวกให้ท่าน - สำรวจราคาตลาด และนำมาวิเคราะห์ก่อนกำหนดราคาขาย - ช่วยตรวจสอบ...ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร ค่าภาษีต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบ - ช่วยตรวจสอบภาระผูกพัน และภาระติดพันใดๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ - ช่วยตรวจสอบ...ระวางแนวเขตที่ดิน (ในกรณีที่เป็นที่ดินเปล่า) - ช่วยตรวจสอบ...ค่าค้างชำระต่างๆ เช่นค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ - บริการ...ทำนิติกรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย - บริการ...ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ สำนักงานที่ดิน - บริการ...ด้านการโอนสาธารณูปโภค เช่นน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับผู้ซื้อ... ทางบริษัทเรามีสถาบันการเงินพร้อมรออนุมัติวงเงินให้ท่าน
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ ศักดา

ศักดา พยุงทอง
ศักดา พยุงทอง
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ