น้อยกว่า 1 ปี
ปีกับ DDproperty
31
อสังหาฯ สำหรับขาย
12
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Asset มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
31 ขาย
12 ให้เช่า

25 ขาย, 10 ให้เช่า

5 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย, 5 ให้เช่า

2 ขาย, 3 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (27) 
แสดงทั้งหมด 30 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Asset มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อ Asset

ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ