ขอบข่ายภูมิภาค

 • กรุงเทพ
 • นครราชสีมา
 • See more
องค์กร Viewed

1 หนองน้ำแดง, หนองน้ำแดง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿52,000,000
 • 12800 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,063 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿27,000,000
 • 1284 ตร.ม. / 3 งาน 21 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿21,028 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿27,000,000
 • 9600 ตร.ม. / 6 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2,812 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿12,000,000
 • 4800 ตร.ม. / 3 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿95,000,000
 • 30400 ตร.ม. / 19 ไร่ 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿550,000,000
 • 352000 ตร.ม. / 220 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed

1 หนองสาหร่าย, หนองสาหร่าย, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿44,000,000
 • 17600 ตร.ม. / 11 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿15,300,000
 • 28800 ตร.ม. / 18 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿531 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿19,000,000
 • 30400 ตร.ม. / 19 ไร่ 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed

1 โป่งตาลอง, โป่งตาลอง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿27,950,000
 • 10400 ตร.ม. / 6 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿2,688 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed

1 หนองน้ำแดง, หนองน้ำแดง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿15,000,000
 • 2400 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿670,000,000
 • 215456 ตร.ม. / 134 ไร่ 2 งาน 64 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,110 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿99,000,000
 • 35200 ตร.ม. / 22 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2,812 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed
 • ฿57,000,000
 • 24000 ตร.ม. / 15 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿2,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed

1 โป่งตาลอง, โป่งตาลอง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿16,200,000
 • 14400 ตร.ม. / 9 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d
องค์กร Viewed

1 โป่งตาลอง, โป่งตาลอง, ปากช่อง, นครราชสีมา

 • ฿24,000,000
 • 12800 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1d