2
ปีกับ DDproperty
16
อสังหาฯ สำหรับขาย
0
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ ClearVision มีความเชี่ยวชาญ

ประกาศของคุณ :
16 ขาย

16 ขาย

7 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

 แสดงทั้งหมด (5) 
แสดงทั้งหมด 8 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ ClearVision มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ ClearVision

Since 2014 our company has earned its clients’ trust and established long-term relationships with them. Our main goal is to provide a high level of full range of services for Real Estate in Phuket. The mission that company has followed since its establishment is the direct, clear, and transparent way of investing, buying, and selling properties. We are here in Phuket to assist and guide you through a variety of questions and concerns you may have. Our 3 departments will bring clarity to your questions. Clearvision Properties. The company's one-stop-solution philosophy makes it convenient to buy and sell property on Phuket’s market. During the first free consultation, you can ask our experienced managers all questions and concerns. Clearvision legal. It is important for us to assist our clients in different cases. Our legal department might be useful for you if you are looking for legal services from property and conveyance to assistance in civil and criminal cases. It also should be noted that our lawyer is notary public. Clearvision Media. Our team was at first created by realtors for realtors. We know the spots and angles to show your apartment or villa in the best way. Nowadays our long-term team is well known on the island and produces eye-catching cinematic creative videos for social media that fits any brand or product. If you are still deciding on the company to work with, here are some more points to consider CLEARVISION GROUP as your trusted partner: -we have an office available -proven track record -exclusive prices -private photo and video studio -licensed lawyer and a notary public -multilingual team Property one-stop solution company – your one and only assistance in Phuket! https://clearvision-properties.com
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ขายคอนโด

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

  • บริการย้ายที่อยู่

แสดงทั้งหมด (3)

ติดต่อ ClearVision

ClearVision Properties
ClearVision Properties
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ