Dawika Chatnalin
ยืนยันตัวตน
น้อยกว่า 1 ปี
ปีกับ DDproperty
28
อสังหาฯ สำหรับขาย
43
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Dawika มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
26 ขาย
42 ให้เช่า

24 ขาย, 39 ให้เช่า

4 ขาย, 7 ให้เช่า

2 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย, 6 ให้เช่า

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

4 ขาย, 4 ให้เช่า

1 ให้เช่า

3 ขาย, 3 ให้เช่า

2 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

2 ขาย

2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (24) 
แสดงทั้งหมด 27 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Dawika มีความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ Dawika

Dawika Chatnalin
ยืนยันตัวตน
Dawika Chatnalin
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ