6
ปีกับ DDproperty
2888
อสังหาฯ สำหรับขาย
106
อสังหาฯ สำหรับให้เช่า
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

ทำเลที่ Estate Corner มีความเชี่ยวชาญ

แสดงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์:
2888 ขาย
106 ให้เช่า

894 ขาย, 62 ให้เช่า

29 ขาย, 11 ให้เช่า

11 ขาย, 5 ให้เช่า

4 ขาย, 4 ให้เช่า

7 ขาย

7 ขาย

31 ขาย

19 ขาย

23 ขาย

10 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 1 ให้เช่า

24 ขาย

19 ขาย

13 ขาย

10 ขาย

7 ขาย

5 ขาย

15 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 3 ให้เช่า

7 ขาย

20 ขาย

13 ขาย

30 ขาย, 2 ให้เช่า

26 ขาย

5 ขาย

24 ขาย, 3 ให้เช่า

22 ขาย, 4 ให้เช่า

18 ขาย

8 ขาย

10 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย, 1 ให้เช่า

19 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

18 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย

10 ขาย

9 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

14 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

6 ขาย

5 ขาย

15 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย

14 ขาย, 2 ให้เช่า

4 ขาย

17 ขาย

7 ขาย

5 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

16 ขาย, 1 ให้เช่า

17 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

11 ขาย

6 ขาย

7 ขาย, 1 ให้เช่า

6 ขาย

2 ให้เช่า

7 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย

3 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

12 ขาย, 2 ให้เช่า

5 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

7 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

8 ขาย

4 ขาย

11 ขาย

1 ขาย

8 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

3 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

5 ขาย, 3 ให้เช่า

4 ขาย, 2 ให้เช่า

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

2 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

2 ขาย

1 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

399 ขาย, 8 ให้เช่า

64 ขาย

19 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 1 ให้เช่า

8 ขาย

7 ขาย

5 ขาย

25 ขาย, 1 ให้เช่า

23 ขาย

16 ขาย

16 ขาย

9 ขาย, 2 ให้เช่า

8 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

23 ขาย

16 ขาย, 1 ให้เช่า

10 ขาย

8 ขาย

8 ขาย

8 ขาย

5 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

14 ขาย

14 ขาย

12 ขาย

11 ขาย

9 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

303 ขาย, 11 ให้เช่า

37 ขาย, 1 ให้เช่า

19 ขาย, 7 ให้เช่า

16 ขาย

11 ขาย

11 ขาย

9 ขาย

3 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

21 ขาย

13 ขาย

10 ขาย

7 ขาย

6 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

12 ขาย

9 ขาย

8 ขาย

5 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

15 ขาย

7 ขาย

4 ขาย

3 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

1 ขาย

4 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

209 ขาย

25 ขาย

14 ขาย

13 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

27 ขาย

25 ขาย

9 ขาย

2 ขาย

35 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

9 ขาย

5 ขาย

5 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

205 ขาย, 2 ให้เช่า

10 ขาย

10 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

6 ขาย

5 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

20 ขาย, 1 ให้เช่า

11 ขาย

10 ขาย

9 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

19 ขาย

6 ขาย, 1 ให้เช่า

7 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

175 ขาย, 14 ให้เช่า

31 ขาย, 5 ให้เช่า

10 ขาย, 1 ให้เช่า

9 ขาย, 1 ให้เช่า

6 ขาย, 2 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

6 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย, 2 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

148 ขาย, 1 ให้เช่า

8 ขาย

5 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

3 ขาย, 1 ให้เช่า

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

14 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

98 ขาย, 2 ให้เช่า

9 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

1 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

15 ขาย

8 ขาย

2 ขาย, 1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

10 ขาย

8 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

84 ขาย, 1 ให้เช่า

22 ขาย

10 ขาย

10 ขาย

9 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย, 1 ให้เช่า

5 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

51 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

51 ขาย

4 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

24 ขาย

9 ขาย

6 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

19 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

19 ขาย

12 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

19 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

19 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

16 ขาย, 1 ให้เช่า

2 ขาย

2 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

15 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

15 ขาย, 1 ให้เช่า

4 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ให้เช่า

1 ขาย

11 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

9 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

6 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

5 ขาย

3 ขาย

5 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

4 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

3 ขาย

3 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

2 ขาย

2 ให้เช่า

2 ให้เช่า

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

2 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

1 ขาย

 แสดงทั้งหมด (750) 
แสดงทั้งหมด 753 ทำเล
แสดงบนแผนที่ เฉพาะรายการที่มีรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วน ถูกต้อง

ทำเลที่ Estate Corner มีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับ Estate Corner

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับฝาก ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานยาวนานสูงสุด มากกว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ มกราคม 2548 หนึ่งในสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเริ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ Total Asset Plus จนกระทั่งเมื่อปลายปี 2556 เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เข้าร่วมในกลุ่มธุรกิจ The Corner Group จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Estate Corner จึงได้เริ่มขยายเครือข่ายแฟรนไชส์สาขามาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เอสเตท คออร์นเนอร์ ยังคงมุ่งเน้นมาตรฐานบริการทางการตลาด และให้การบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ และรักษาผลประโยชน์แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง วิสัยทัศน์ (Vision) เอสเตท คอร์นเนอร์ ผู้นำแห่งความสำเร็จ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านอสังหา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พัฒนานักขายมืออาชีพและขยายเครือข่าย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล เป้าหมาย (Goals) เป็นองค์กรหลักในการดูแลการ ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ให้ทั้งความรู้และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจไปยังประเทศภูมิภาคอาเซียน บริการของเอสเตท คอร์นเนอร์ - Estate Corner ธุรกิจบริการในรูปแบบตัวแทนนายหน้า ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มือสอง โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและเป็นฐานข้อมูลให้กับลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย - Estate Corner รับบริหารการตลาดและบริหารการขายโครงการจัดสรรใหม่ทุกขนาด ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด - Estate Corner พัฒนาหลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรพิเศษ เพื่อให้ตัวแทนนายหน้าของเอสเตท คอร์นเนอร์ ได้มีโอกาสพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
แสดงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญและการบริการ

  • ให้เช่าคอนโด

  • ขายคอนโด

  • ให้เช่าบ้านและที่ดิน

  • ขายบ้านและที่ดิน

  • อสังหาฯ เชิงพาณิชย์

  • บริการยื่นสินเชื่อ

  • บริการประเมิณราคา

แสดงทั้งหมด (4)

ติดต่อ Estate Corner

Estate Corner
Estate Corner
ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ